Porady

Co to jest PVC-C i PVC-U? - wyjaśnia NIBCO

03.06.2015

PVC-U - polichlorek winylu i PVC-C chlorowany polichlorek winylu to materiały stosowane od wielu lat w instalacjach sanitarnych. Instalacje PVC-U i PVC-C stosowane są z powodzeniem w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych.

Firma powiązana:

Nibco

Telefon 42 677 56 00
www.nibco.com.pl
nibco@nibco.com.pl

Nibco