Porady

Jaka kotłownia w domu energooszczędnym?

14.05.2015

Budownictwo energooszczędne charakteryzuje się małym zapotrzebowaniem na energię do celów grzewczych. Rodzi się zatem pytanie czy warto ponosić olbrzymie koszty inwestycyjne związane z instalacją pompy ciepła?

Czy warto budować przyłącze gazowe, specjalny wkład kominowy i kotłownię gazową? Czy może bez ponoszenia zbędnych nakładów finansowych zainstalować nowoczesny, komfortowy i bezpieczny w eksploatacji kocioł elektryczny?

Gruntowa pompa ciepła to wydatek rzędu 30.000 – 50.000 zł (cena pompy i wykonanie kolektora gruntowego). Dom energooszczędny o pow. 150 m2 wymaga kotła o mocy 4 kW, który wraz z montażem będzie kosztował ok. 3.500 zł. Roczne zużycie energii do c.o. w takim domu wyniesie 6.000 kWh, czyli pompa ciepła zużyje 1.500 kWh energii elektrycznej a kocioł elektryczny o sprawności 99% zużyje 6.000 kWh.

Przy zastosowaniu taryfy weekendowej średnia stawka za 1 kWh wynosi około 0,50 zł, co daje roczny koszt ogrzewania pompą ciepła w wysokości 750 zł a kotłem elektrycznym – 3.000 zł. Z prostego rachunku wynika, że średnio licząc instalacja pompy ciepła jest droższa o 35.000 zł od instalacji kotła elektrycznego.

Roczne oszczędności wynoszą 2.250 zł, czyli inwestycja w pompę zwróci się po ponad 15 latach! Można przypuszczać, że po takim czasie będą dostępne nowe rozwiązania technologiczne i system grzewczy będzie wymagał modernizacji. Należy też pamiętać, że przez tak długi czas mogą pojawić się koszty obsługi serwisowej i pogwarancyjnej, które najprawdopodobniej będą zdecydowanie wyższe w przypadku pompy ciepła.

Warto zadać sobie pytanie czy taka inwestycja ma sens? Czy lepiej odłożyć te pieniądze np. na lokacie i z uzyskanych zysków opłacać część rachunków za energię?

Porównanie kosztów instalacji i eksploatacji kotła elektrycznego i pompy ciepła w domu energooszczędnym o pow. 150 m2 (założono koszt pompy ciepła z montażem 38.500 zł, kotła elektrycznego 3.500 zł, 15-letnią amortyzację, średnią stawkę za 1 kWh przy zastosowaniu taryfy weekendowej 0,50 zł, oprocentowanie lokaty 3%).

Podsumowując należy podkreślić, że budując lub modernizując dom, w pierwszej kolejności należy zadbać o jego jak najlepszą charakterystykę energetyczną. Ocieplenie budynku ma zdecydowanie większy wpływ na koszty eksploatacji niż rodzaj kotłowni i ceny paliwa. Różnica w kosztach eksploatacji między ogrzewaniem węglowym a najdroższym obecnie olejem opałowym jest mniej więcej 3-krotna, natomiast różnica między domem słabo ocieplonym a energooszczędnym może być nawet 5-6-krotna!

Wybierając kocioł elektryczny nie trzeba ponosić zbędnych nakładów inwestycyjnych a zapewnia on komfortową i bezpieczną pracę. Przy niewielkim zapotrzebowaniu budynku na ciepło, właściwym doborze taryfy opłat za energię oraz akumulacji ciepła w tańszej taryfie – kocioł elektryczny jest jednocześnie niedrogi w eksploatacji.

źródło i zdjęcie: Kospel