Nowości

Nowe wkładki zaworowe w grzejnikach Purmo

14.04.2011

We grzejnikach płytowych Purmo wprowadzono zmiany konstrukcyjne, polegające na modyfikacji sposobu uszczelnienia miejsca osadzenia wkładki zaworowej w grzejniku, co zapewnia jeszcze pewniejszą szczelność tego połączenia. Konsekwencją wprowadzonych zmian stała się konieczność zastosowania nowej rodziny wkładek zaworowych firmy Oventrop.

Przy okazji wprowadzonych takich zmian konstrukcyjnych, została wprowadzona zasada fabrycznego ustawienia odpowiedniej nastawy wstępnej na wkładce zaworowej w zależności od typu i wielkości grzejnika płytowego, co ma na celu poprawę regulacji rozpływu wody w instalacji z nowymi grzejnikami. Dotychczas każdy grzejnik, niezależnie od typu i wielkości, miał fabryczną nastawę wstępną ustawioną w pozycji 6, która często nie była dostosowywana do konkretnej instalacji po zamontowaniu danych grzejników.

Nowe wkładki zaworowe w grzejnikach płytowych Purmo

Obecnie zakres nastaw fabrycznych zawiera się w przedziale od 2 do 6 i jest lepiej wstępnie dostosowany do wymaganych rozpływów wody w instalacjach w zależności od danego typu i wielkości danego grzejnika. Oznaczenie elementów regulacyjnych wkładek odpowiednimi kolorami umożliwia szybkie rozróżnienie nastawy wstępnej zastosowanej wkładki zaworowej.

Nowe wkładki zaworowe zastosowane w grzejnikach płytowych Purmo z podłączeniem dolnym są dłuższe w części wbudowanej w grzejnik od dotychczas stosowanych. Nie zmieniły się przy tym wymiary zewnętrznej części wkładek czyli zachowano możliwość stosowania takich samych jak dotychczas rodzajów głowic termostatycznych.

Źródło: PR Purmo

Więcej

Firma powiązana:

Rettig Heating

Telefon 22 544 10 00
www.purmo.pl
purmow@purmo.pl

Rettig Heating