Nowości

Innowacyjna koncepcja konstrukcji okien firmy Dworek Polski

26.03.2015

Prowadzone w laboratorium firmy Dworek Polski  badania nad energią słoneczną zaowocowały między innymi innowacyjną koncepcją konstrukcji okien.

Obecna tendencja do budowania coraz bardziej energooszczędnych okien jest realizowana zwykle poprzez zwiększanie izolacyjności termicznej szyb i ramy. W odniesieniu do szyb zaleca się stosowanie potrójnego szklenia, co owocuje zmniejszeniem współczynnika przenikania ciepła z 1,5 nawet do 0,5 W/m2K. Ale odbywa się to kosztem współczynnika przenikania energii słonecznej (z 70% do 45%).

Drugim kierunkiem jest zwiększanie oporu cieplnego ramy i futryny poprzez: zwiększanie ich grubości, ilości komór w oknach plastikowych albo zastosowanie wkładek z materiału izolacyjnego. Jak widać z przedstawionego poniżej porównania bilansu energii oba te kierunki, nastawione tylko na wzrost oporu cieplnego elementów, czyli na zmniejszenie strat cieplnych, są znacznie mniej efektywne niż rozwiązania zmierzające również do zwiększenia zysków energii od słońca.

Droga do tego celu prowadzi przez zmniejszenie wysokości ramy i futryny, które stanowią najsłabszy termicznie obszar okien, nie tylko dlatego, że zwykle mają mniejszy opór termiczny niż zestaw szyb, ale przede wszystkim dlatego, że w odróżnieniu od szyb, jako nieprzezroczyste, nie przepuszczają energii słonecznej.

W tradycyjnych oknach ramy i framugi stanowią dużą część całego otworu okiennego, zwykle 25%-40% powierzchni. Wysokość tych dwóch elementów wynika z tradycyjnie nadawanej im funkcji nośnej skrzydła okna oraz strefy mocowania uszczelek.

W naszym rozwiązaniu obie te funkcję pełni zestaw szyb. Fragmenty ramy, nie połączone konstrukcyjnie ze sobą, są naklejane na szybę. Do nich mocowane są okucia i zawiasy. Do zestawu szyb przyklejany jest również element stanowiący jednocześnie zestaw uszczelek i zewnętrzny okapnik ramy oraz jej izolację termiczną. W efekcie nieprzezroczyste części okna są zmniejszone o ponad połowę.

Opór cieplny ramy i futryny też został radykalnie zwiększony. Uzyskaliśmy to przez dodanie im izolacji wykonanej z aerożelu. Jest to nowy materiał, używany w sondach kosmicznych do wychwytywania pyłu międzyplanetarnego. Jego opór cieplny jest 3 do 4 razy większy od tradycyjnych materiałów izolacyjnych, styropianu czy spienionego poliuretanu.
Innowacyjna koncepcja konstrukcji okien firmy Dworek PolskiInnowacyjna koncepcja konstrukcji okien firmy Dworek PolskiWięcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: Dworek Polski

Firma powiązana:

Dworek Polski

Telefon 22 727 51 74, 600 287 397
www.dworekpolski.pl, www.odzyskwa.eu
dworekpolski@dworekpolski.pl

Dworek Polski