Nowości

Unikalny opatentowany system OCS (odzyskwa ściekowa) firmy Dworek Polski

25.03.2015

Po kilku latach poszukiwań w laboratorium firmy Dworek Polski zostały opracowane i opatentowane unikalne na skalę światową wysokosprawne urządzenie, które odzyskuje energię cieplną ze zużytej w domu wody ze sprawnością ponad 75% i nie ma odpowiedników na rynku. W domach w Kędzierówce jest ono standardem. Jest to pierwsze w świecie osiedle komercyjne, gdzie całość energii potrzebnej do podgrzania wody pochodzi ze źródeł odnawialnych. Urządzenie było nazwane "odzyskwą ściekową" (lub system OCS – odzyskiwanie ciepła ze ścieków) współpracuje w tym osiedlu z kolektorami słonecznymi.

Istota tego bardzo prostego rozwiązania polega na wstawieniu do pionu kanalizacyjnego zwiniętej w spiralę rury ze stali nierdzewnej, którą w przeciwnym kierunku niż ścieki płynie zimna woda zasilająca źródło ciepła (piec lub wymiennik podgrzewający wodę). Urządzenie jest przewidziane do odzyskiwania energii z tzw. "szarych" ścieków tzn. z wyłączeniem "brunatnych" – z WC. W konsekwencji wymaga oddzielenia pionu kanalizacyjnego z prysznica i umywalki od pionu z WC.

Całkowita efektywność urządzenia jest podobna do efektywności systemu kolektorów słonecznych (ok.50%), ale cena 5 razy niższa. Ważne jest, że w odróżnieniu od kolektorów słonecznych, ma jednakową sprawność przez cały rok. W konsekwencji  kolektory słoneczne w naszym osiedlu pełnią nie pierwszoplanową, lecz uzupełniającą rolę -  podgrzewają już w połowie podgrzaną wodę.

Przyjmując 800 kWh roczne zużycie energii do podgrzania wody użytkowej na jednego człowieka, 4 osoby na 1 urządzenie i efektywność 50% uzyskamy wielkość energii odzyskanej w ciągu roku 4*800*50%= 1600 kWh/a*szt.

Odzyskwa ściekowa jest wymiennikiem przeciwprądowym, których sprawność zależy głównie od długości. Wybrany przez nas poziom 75% (co odpowiada 2m długości urządzenia) nie jest trudny do poprawienia, jest wyważonym racjonalnym optimum.

Z ekonomicznego punktu widzenia, dla właścicieli domów, inwestycja jest 5-krotnie bardziej opłacalna niż zainstalowanie systemu kolektorów słonecznych. W ciągu kilku lat urządzenie powinno być masowo produkowane i stać się powszechnym standardem w Europie. Ze względu na wyjątkowy stosunek kosztów do efektów, zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych, powinno być montowane nie tylko we wszystkich nowych domach, ale również w już istniejących.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: Dworek Polski

Firma powiązana:

Dworek Polski

Telefon 22 727 51 74, 600 287 397
www.dworekpolski.pl, www.odzyskwa.eu
dworekpolski@dworekpolski.pl

Dworek Polski