Nowości

Nowość IMI Hydronic Engineering: TA-COMPACT-T

04.03.2015

TA-COMPACT-T jest zaworem do regulacji ON/OFF z wbudowanym ogranicznikiem temperatury powrotu czynnika, z przeznaczeniem do instalacji chłodniczych. Poprawna temperatura powrotu z odbiorników pozwala uzyskać wysoką efektywność całego systemu oraz chroni źródła chłodu przed syndromem niskiej temperatury powrotu czynnika.

Istota kontroli temperatury powrotu w systemach chłodniczych

Systemy chłodnicze oparte na układach wodnych uległy znacznym zmianom w okresie ostatnich kilku lat w celu zwiększenia efektywności, oszczędności  energii o redukcji kosztów użytkowania. Systemy stało przepływowe niezależne od chwilowego zapotrzebowania na chłód zostały zastąpione instalacjami zmienno przepływowymi  zmniejszającymi koszty pompowania i redukującymi syndrom niskiego ΔT czynnika. Efektywność agregatów oraz wież chłodniczych jest ściśle uzależniona od stanu pracy instalacji przez nie zasilanych. Kompatybilność pomiędzy stroną produkcji i dystrybucji jest bardzo ważna i bezwzględnie musi być kontrolowana.

Typowe problemy w systemach chłodniczych

Systemy zmiennoprzepływowe z zaworami 2 drogowymi regulowanymi ON/OFF na ogół nie są w stanie zagwarantować projektowanej temperatury powrotu z odbiorników.

Powodem są:

 •     nadprzepływ będący efektem interaktywności pomiędzy odbiornikami jako rezultat zmian ciśnienia różnicowego
 •     błędne nastawy termostatów pomieszczeniowych (stale otwarte zawory)
 •     błędny dobór odbiorników końcowych i zaworów regulacyjnych
 •     brak poprawnego zrównoważenia hydraulicznego instalacji
 •     zabrudzone filtr powietrza w klimakonwektorach ograniczające wymianę ciepła
 •     niska temperatura zasilania kompensująca brak kompatybilności pomiędzy stroną produkcji i dystrybucji, co w konsekwencji obniża także temperaturę powrotu
      błędy i pomyłki projektowe
 •     montaż odbiorników produkowanych dla innych warunków projektowych

Negatywny wpływ

Niska temperatura powrotu czynnika obniża efektywność energetyczną agregatu poprzez redukcje efektywności wymiany ciepła pomiędzy parowaczem chillera oraz instalacją wewnętrzną. To zjawisko nazywane jest syndromem niskiego powrotu. Efektem tego, w skrajnym przypadku może być konieczność zainstalowania dodatkowej mocy chłodniczej przez użytkownika, w celu skompensowania utraconej wydajności. Praca agregatu w zakresach innych temperatur niż nominalna jest mniej efektywna. Niska temperatura powrotu to także obecność nadprzepływów zwiększających koszty pompowania. Konsekwencją jest negatywny wpływ na współczynnik SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio).

Unikalne rozwiązanie

Montaż TA-COMPACT-T pozwoli w szybki sposób poprawić temperaturę powrotu przy istniejących odbiornikach końcowych. Wbudowany ogranicznik temperatury gwarantuje wymaganą temperaturę powrotu zgodnie z zadaną wartością, co dodatkowo może być monitorowane z użyciem urządzenia pomiarowego wykorzystując króciec pomiarowy.
Korzyści dla Ciebie

Kontrola temperatury powrotu przynosi korzyści w postaci:

 •     Poprawa efektywności agregatu nawet o 15%
 •     Wzrost ochrony agregatu przed zbyt niską temperaturą powrotu czynnika
 •     Zrównoważenie hydrauliczne instalacji przez ograniczenie nadprzepływów i zjawiska interaktywności między odbiornikami
 •     Obniżenie zużycia energii przez pompy nawet do 40%
 •     Redukcja negatywnego wpływu błędnego doboru odbiorników końcowych i zaworów regulacyjnych
 •     Gwarancja wymaganej temperatury powrotu nawet w sytuacji stale otwartego zaworu regulacyjnego na skutek niskiej nastawy termostatu w pomieszczeniu

Główne cechy:

 •     Konstrukcja 2w1: 2-drogowy zawór regulacyjny ON/OFF z ogranicznikiem temperatury powrotu
 •     Łatwy montaż na przewodzie powrotnym
 •     Funkcja odcięcia
 •     Bezpośrednia nastawa temperatury z pierścieniem blokującym
 •     Samouszczelniający się króciec pomiarowy dla pomiaru temperatury
 •     Połączenie z siłownikiem gwintem M30x1.5
 •     Długa żywotność
 •     Trzpień ze stali nierdzewnej z podwójnym uszczelnieniem o-ring. zewnętrzny o-ring wymienialny pod ciśnieniem
 •     Podłączenie pod siłownik M30x1,5 (EMO-T, EMO-tec)
 •     Rozmiar: DN 15-25
 •     Zakres nastawy temp; 7°C - 18°C

W razie pytań, prosimy bez wahania skontaktować się z naszym lokalnym inżynierem sprzedaży lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.imi-hydronic.pl

źródło i zdjęcia: IMI Hydronic Engineering