Nowości

Nowość LUXBUD: Protektor - Eko Protektor 10

11.02.2015

Firma LUXBUD wprowadziła do swojej oferty kolejny produkt z grupy przewodów Protektor - Eko Protektor 10. Moc nowego przewodu to 10 W/m. Zastosowanie:  ochrona rurociągów i zbiorników przed zamarzaniem, utrzymywanie temperatury w procesach  technologicznych.

Przewody Eko Protektor to grupa samoregulujących, jednostronnie zasilanych taśm grzejnych. Samoregulacja polega na tym, że wzrost temperatury powoduje automatyczne obniżenie mocy grzejnej i odwrotnie - spadek temperatury powoduje wzrost mocy grzejnej.

Efekt samoregulacji pozwala na krzyżowanie i stykanie się obwodów grzejnych bez obawy o ich przegrzanie.

źródło i zdjęcie: LUXBUD

Firma powiązana:

Luxbud

Telefon 22 766 45 60, 22 766 45 70
www.luxbud.com.pl
luxbud@luxbud.com.pl

Luxbud