Nowości

Grzejniki PURMO do niskotemperaturowych systemów grzewczych

28.02.2011

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, nowo budowane i modernizowane budynki muszą spełniać wymagania dotyczące coraz niższego zapotrzebowania na energię. Teraz wszystkie źródła ciepła mogą pracować jeszcze efektywniej.

W nowoczesnym budownictwie coraz powszechniej stosuje się najnowsze osiągnięcia w technologiach pozyskiwania energii z różnych źródeł, jak chociażby: gruntowych lub powietrznych pomp ciepła, kolektorów słonecznych, kondensacyjnych kotłów gazowych i olejowych o wysokiej sprawności.

Wszystkie te źródła ciepła mogą pracować jeszcze efektywniej, dzięki zastosowaniu grzejników Purmo do niskotemperaturowych systemów grzewczych, które umożliwiają ogrzewanie pomieszczeń bardziej wydajnie i przy mniejszym zużyciu energii. Co w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji.

Koncern Rettig ICC zainwestował w ponad 2-letni program badań naukowych, mających na celu potwierdzenie korzyści wynikających ze stosowania grzejników w systemach niskotemperaturowych

Badania udowodniły, że nowoczesne budynki są coraz bardziej „czułe termicznie” dzięki stosowaniu coraz grubszych i lepszych warstw materiałów izolacyjnych. To oznacza, że dodatkowe zewnętrzne i wewnętrzne zyski ciepła mogą mieć znaczny udział w bilansie cieplnym pomieszczeń oraz bezpośrednio wpływają na temperaturę pomieszczeń.

Grzejniki reagują na te zmiany warunków termicznych szybciej niż inne emitery ciepła, co powoduje wzrost efektywności całego systemu o 2-10%.

Źródło: Purmo

Więcej

Firma powiązana:

Rettig Heating

Telefon 22 544 10 00
www.purmo.pl
purmow@purmo.pl

Rettig Heating