Nowości

Wypełnienie złóż biologicznych HUFO® w ofercie firmy EKOFINN

29.12.2014

Wypełnienie HUFO® opracowano i opatentowano w Finlandii. Obecnie złoża biologiczne z wypełnieniem HUFO® pracują w ponad 10.000 oczyszczalni w 22 krajach świata. Największe z nich o objętości 50.000 m3 znajduje się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Najczęściej złoża HUFO® spotykane są w oczyszczalniach typu BIOCLERE®.

Wypełnienie złóż biologicznych HUFO® w ofercie firmy EKOFINN

Zasada działania złóż biologicznych

Pompa zraszająca wraz z systemem dysz rozpryskowych rozdeszczowuje ścieki nad powierzchnią złoża. Ścieki przenikając przez złoże są oczyszczane przez mikroorganizmy zasiedlające tzw. błonę biologiczną złoża. Mikroorganizmy rozwijają się w sposób naturalny bez potrzeby zaszczepiania.

Rozkładają zanieczyszczenia zawarte w ściekach na produkty nieszkodliwe dla środowiska, głównie wodę i dwutlenek węgla. Obumarłe fragmenty błony biologicznej spłukiwane są do osadnika, zaś na ich miejscu tworzy się nowa błona. Złoże jest napowietrzane w sposób naturalny lub przy pomocy wentylatora. Prawidłowo pracujące złoże biologiczne nie wytwarza hałasu ani zapachów.

Zastosowania podstawowe:

 •     do wymiany starych wypełnień istniejących złóż biologicznych;
 •     do budowy nowych złóż biologicznych, w tym typu BIOCLERE®.

Korzyści z wymiany starych wypełnień

W kraju istnieje znaczna liczba starych złóż biologicznych, których eksploatacja jest niemożliwa z powodu skolmatowania (zatkania) wypełnienia. Stosowane dawniej wypełnienia z kamienia, żużlu czy koksu były podatne na kolmatację. Nowoczesne wypełnienia sypkie gwarantują bezawaryjną pracę przez cały okres eksploatacji oczyszczalni bez potrzeby wymiany wypełnienia.

Zastosowanie wypełnienia HUFO® gwarantuje, iż nie wystąpi kolmatacja złoża w całym okresie eksploatacji. Współczesne rozwiązania techniczne pozwalają na bardzo wysoką redukcję związków biogennych przy zastosowaniu złóż nitryfikacyjnych oraz stopni defosfatacyjnych. Reaktywowanie i modernizacja wielu oczyszczalni ze starymi złożami jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż budowa nowych obiektów.

Zalety:

 •     niewielka masa własna,
 •     duża powierzchnia czynna,
 •     doskonała przepuszczalność hydrauliczna,
 •     trwałość wielu dziesiątek lat
 •     nie wymienia się w całym okresie eksploatacji,
 •     nie zatyka się (nie kolmatuje),
 •     wypełnienie sypkie, nie wymaga układania.
 •     wysoka redukcja BZT5 (do 95%) i innych wskaźników zanieczyszczeń,
 •     niezwykle niskie koszty eksploatacji, statystycznie 70% niższe niż przy osadzie czynnym,
 •     wysoka niezawodność i stabilność procesu - pompa i wentylator to jedyne elementy ruchome.

Podstawowe parametry:

 •     kształt: koliste kształtki uformowane z powierzchni stożkowych,
 •     średnica/wysokość: 180 mm/50 mm,
 •     powierzchnia czynna: 120 m2/m3,
 •     wolna przestrzeń: 97%,
 •     masa własna: 48 kg/m3,
 •     masa eksploatacyjna: 200 - 400 kg/m3,
 •     wysokość złoża: 1,0 - 8,0 m,
 •     siatka denna: 10 x 10 cm,
 •     obciążenie hydrauliczne: 0,6 - 1,4 m3/m2 h,
 •     obciążenie BZT5(max): 1,2 kgO2/m3 d,
 •     max temperatura pracy: 50 oC,
 •     materiał: polipropylen,
 •     kolor: czarny.

Więcej informacji na stronie internetowej firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: EKOFINN-POL

Firma powiązana:

Ekofinn-Pol

Telefon 58 684 87 03, 58 684 99 98
www.ekofinn.pl
ekofinn@ekofinn.pl

Ekofinn-Pol