Nowości

Uponor Comfort Panel HL i Uponor Siccus - Ogrzewanie i chłodzenie jednostek mieszkalnych CUBITY

29.10.2014

Studenci darmsztadzkiego Uniwersytetu Technicznego (TU) wzięli udział w tegorocznej edycji odbywającego się we francuskim Wersalu konkursu architektoniczno-technologicznego Solar Decathlon Europe, gdzie - wraz z Deutsche Fertighaus Holding AG (DFH) w roli partnera technicznego - zaprezentowali wspólny projekt pierwszego studenckiego zespołu mieszkaniowego spełniającego wymogi standardu Plus-Energy o nazwie CUBITY. 

Parter dwukondygnacyjnego pawilonu mieszkalnego jest ocieplany za pomocą systemu ogrzewania powierzchni konstrukcji płytowych Uponor Siccus, zaś za ogrzewanie i chłodzenie dwunastu wchodzących w skład budynku jednostek mieszkalnych odpowiada kasetowy system sufitowy Uponor Comfort Panel HL. System Uponor Comfort Panel HL składa się z blaszanych kaset z zabudowanymi w grafitowym wypełnieniu rurami. Wypełnienie ma doskonałe właściwości przewodnictwa cieplnego. Zastosowany w połączeniu z rurami Uponor PE-Xa o wymiarach 10 x 1,5 mm, gwarantuje optymalną wydajność termiczną.

Modułowy, przenośny zespół mieszkalny dla dwanaściorga studentów zajmuje powierzchnię o wymiarach 16 x 16 m. Zadaniem pawilonu mieszkalnego jest zaspokojenie potrzeb socjalnych, energetycznych i dotyczących oszczędności przestrzeni, w sposób zgodny z założeniami koncepcji "domu w domu". Dwanaście jednostek mieszkalnych rozmieszczono w dwukondygnacyjnym budynku wokół centralnej przestrzeni wspólnego użytku, obszernej w stosunku do łącznego metrażu. Analiza przeprowadzona uprzednio przez darmsztadzki Uniwersytet Techniczny wykazała, iż właśnie takie rozwiązanie pozwoliłoby w optymalny sposób zaspokoić potrzeby studentów - ze względu na duży, dominujący udział czynności wykonywanych wspólnie, takich jak gotowanie, spożywanie posiłków, spotkania towarzyskie i wypoczynek.

Życie na powierzchni 7,2 m2 - projekt CUBITY

Badanie wykazało, że studenci przywiązują mniejszą wagę do wielkości pomieszczenia użytkowanego indywidualnie. Dlatego w jednostkach mieszkalnych przewidziano składane meble o zoptymalizowanej funkcjonalności - łóżko, szafę, biurko i krzesło - oraz kompaktowy moduł sanitarny z toaletą, umywalką i zabudowanym prysznicem. Wszystkie te elementy zmieszczono na powierzchni zaledwie 7,2 m2.

Celem projektu CUBITY, zrealizowanego wspólnie przez darmsztadzki TU i DFH, było opracowanie innowacyjnego, opłacalnego i zrównoważonego zespołu mieszkalnego przeznaczonego dla studentów. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, zaprezentowany w Wersalu projekt mieszkalny spełnił wymogi standardu Plus-Energy. Prefabrykowaną konstrukcję z elementami drewnianymi cechuje elastyczność, modułowość i przenośność. Po zakończeniu wystawy zespół CUBITY zostanie wzniesiony w pobliżu darmsztadzkiego Uniwersytetu Technicznego.

Oprócz wymogu możliwości prefabrykacji systemu ogrzewania powierzchni w modułach oraz transportowania i ponownego składania go w innej lokalizacji niewielkim nakładem sił, sformułowano konkretne wymagania wobec instalacji grzewczej i chłodzącej, dotyczące wydajności energetycznej i wygody. W ramach intensywnego procesu projektowania, studenci — we współpracy z Jörgiem Stette, kierownikiem ds. projektowania zastosowań systemów ogrzewania i chłodzenia w Uponor GmbH — opracowali rozwiązanie wykorzystujące sufitowe instalacje grzewcze i chłodzące oraz uzupełniające je systemy ogrzewania podłogowego.

Instalację niskotemperaturową zasila pompa ciepła o zmiennym kierunku tłoczenia; sama pompa jest zasilana energią przez instalację fotowoltaiczną o powierzchni 6 m2, zamontowaną na dachu prostopadłościennego budynku.

Wysoka wydajność systemu Comfort Panel HL

Temperaturę panującą w każdej z jednostek mieszkalnych reguluje dziewięć elementów Uponor Comfort Panel HL. Panele te są zabudowane na stelażu o siatce kwadratowej z wymiarem jednostkowym 62,5 cm. Za sprawą praktycznych, dopasowanych do stelaża wymiarów oraz dużej mocy grzewczej (350 W) i chłodniczej (320 W) uzyskanej na czynnej powierzchni 3,5 m2, elementy Comfort Panel HL doskonale wypełniają zadanie regulacji temperatury.

Dbają o to zabudowane w modułach Comfort Panel rury PE-Xa, którym w trybie ogrzewania po stronach zasilającej i powrotnej odpowiadają maksymalne temperatury 36 i 34°C; w trybie chłodzenia temperatury po stronach zasilającej i powrotnej spadają odpowiednio do 15 i 17°C. Powietrze wywiewane z przestrzeni mieszkalnej o powierzchni zaledwie 4 m2 jest wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia modułu sanitarnego.

Trzy panele są połączone szeregowo w układzie Tichelmanna i dołączone do wielowarstwowej rury rozdzielczej Uponor, wykonanej z elementów Uni Pipe PLUS o wymiarach 20 x 2,0 mm. Temperaturę panującą w poszczególnych pokojach można regulować za pomocą niezależnych, sterowanych radiowo termostatów pokojowych produkcji Uponor o napięciu 24 V.

Niezależny termostat pokojowy jednostki mieszkalnej

System Uponor Comfort Panel HL składa się z blaszanych kaset z grafitowym wypełnieniem i wbudowanymi rurami. Grafitowe wypełnienie ma doskonałe właściwości przewodnictwa cieplnego. Zastosowane w połączeniu z rurami Uponor PE-Xa o wymiarach 10 x 1,5 mm, gwarantuje optymalną wydajność termiczną. Widoczna powierzchnia jest pokryta wysokiej jakości włókniną koloru białego.

W trybie chłodzenia Comfort Panel HL osiąga moc chłodniczą 74 W/m2 i pozwala uzyskiwać temperaturę o 8 K niższą od temperatury systemu. Oferowaną przez Comfort Panel funkcję chłodzenia uzupełnia ogrzewanie o mocy 100 W/m2, które pozwala uzyskiwać temperaturę wyższą o 15 K w sposób zgodny z wymaganiami normy EN 14037.

Oprócz elementów Uponor Comfort Panel HL, dostępne są cieplnie bierne panele o identycznej powierzchni wykonane z włókna mineralnego. Umożliwiają one rozszerzenie funkcjonalności sufitowego systemu o właściwości dźwiękochłonne zgodne z wymaganiami normy EN 20354.

Ciche chłodzenie z wykorzystaniem elementów Uponor Comfort Panel HL jest szczególnie zalecane w przypadku budynków charakteryzujących się dużym obciążeniem cieplnym, takich jak obiekty biurowe z dużymi powierzchniami szklanymi. Panele te można umieszczać w istniejących i nowych metalowych konstrukcjach szynowych, podobnie jak w przypadku tradycyjnych kratownic stropowych.

Ogrzewanie podłogowe za pomocą płytowego systemu budowlanego SiccusOgrzewanie podłogowe za pomocą płytowego systemu budowlanego Siccus

Oprócz regulacji temperatury panującej w jednostkach mieszkalnych, płytowy system budowlany Siccus ogrzewa przestrzeń wspólnego użytku na powierzchni grzewczej 106,5 m2. Po stronach powrotnej i zasilającej zabudowane rury PE-Xa Uponor Comfort mają temperaturę odpowiednio 35 °C i maksymalnie 45°C.

Modułowy płytowy system budowlany składa się z płyt montażowych o grubości 25 mm, aluminiowych płyt odpowiadających za wymianę ciepła, rury dołączanej do instalacji oraz powłoki wykonanej z wysokiej jakości polietylenu. System można stosować w połączeniu z elementami Uponor PE-Xa Comfort Pipe PLUS lub wielowarstwowymi rurami Uponor MLCP RED.

Ze względu na możliwość układania płyt montażowych bezpośrednio na płaskim podłożu, system Siccus produkcji Uponor charakteryzuje się dużą elastycznością i efektywnym sposobem montażu. Nierówne podłoże drewniane lub betonowe należy w pierwszej kolejności wypoziomować przez zastosowanie wylewki lub wypełnienia.

Płyty mają wbudowane kanały przeznaczone zarówno na aluminiowe płyty odpowiadające za wymianę cieplną, jak i na rury instalacji. Jeżeli do wykonania instalacji wymagane są dodatkowe kanały, można je w stosownym czasie wyciąć za pomocą elektrycznej wykrawarki.

W zależności od wymaganej ilości doprowadzanego ciepła, rury instalacji układa się na płytach w odstępach 15, 22,5 lub 30 cm. Konstrukcję podłogi uszczelnia się powłoką polietylenową z wierzchnią warstwą rozkładającą obciążenie, którą w tym przypadku mogą stanowić płyty jastrychowe suche, syntetyczna szlichta betonowa modyfikowana żywicą, standardowa szlichta betonowa lub wylewka samopoziomująca. Na koniec układa się posadzkę.

źródło i zddjęcia: Uponor

Firma powiązana:

Uponor

Telefon 22 266 82 00, 801 000 425
www.uponor.pl/instalacje
recepcja@uponor.com

Uponor