Nowości

Sterownik MultiFun z czujnikiem żaru - nowy standard sterowania w kotłach SAS

29.10.2014

Największą bolączką użytkowników kotłów na paliwa stałe jest bardzo słaba jakość paliw dostępnych na rynku. Zasilanie kotłów paliwem o zmiennych właściwościach oznacza konieczność dokonywania nieustannych korekt nastaw parametrów spalania na regulatorach. Wychodząc temu naprzeciw firma ZMK SAS wraz z firmą RECALART - producentem regulatorów, wdrożyła nowatorski system regulacji procesu spalania oparty o czujnik żaru.

Sterownik MultiFun z czujnikiem żaru - nowy standard sterowania w kotłach SASRozwiązanie to przeznaczone jest do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa: ślimakowych - MULTI, SLIM, GRO-ECO. Cały proces spalania nadzorowany jest przez czujnik żaru i obsługiwany przez regulator MultiFun. Idea tego rozwiązania polega na umieszczeniu w palenisku czujnika żaru, który mierzy temperaturę i daje informację o zmianach stanu paleniska.

Na podstawie zmian zmierzonej temperatury paleniska regulator dodatkowo wyposażony w algorytm PID automatycznie dobiera parametry procesu spalania tak, aby parametry zadane były utrzymywane automatycznie bez konieczności dokonywania ręcznej ich zmiany. W momencie kiedy w kotle pojawia się paliwo o innych parametrach spalania, regulator sam na podstawie informacji z czujnika żaru dobiera odpowiednie parametry spalania takie jak ilość dawki paliwa i moc nadmuchu.

Sterownik MultiFun z czujnikiem żaru - nowy standard sterowania w kotłach SASCechy wyróżniające sterownik MultiFun:

  • Prosta obsługa urządzenia,
  • Czytelne menu z wbudowanym systemem pomocy dla użytkownika,
  • Steruje czujnikiem żaru zapewniającym automatyczny dobór parametrów spalania na podstawie odczytu temperatury w palenisku węglowym kotłów podajnikowych,
  • Bez dodatkowych modułów steruje 2 obiegami grzewczymi z mieszaczami,
  • Współpracuje z najnowszym systemem cyfrowych bezprzewodowych czujników i termostatów gwarantując komfort regulacji temperatury w pomieszczeniu,
  • Bezpłatna samodzielna aktualizacja oprogramowania urządzenia,
  • Możliwość analizy pracy całego systemu ogrzewania.

źródło i zdjęcia: SAS

Firma powiązana:

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS

Telefon 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS