Nowości

ANTIGRAF 03 firmy Silikony Polskie

12.09.2014

ANTIGRAF 03 przeznaczony jest do usuwania większości rozpylanych emalii i trwałych markerów akrylowych z powierzchni materiałów takich jak: beton, płytki ceramiczne, cegła, kamienie naturalne: piaskowiec, wapień, marmur oraz lakierowane powierzchnie metalowe.

Przed zastosowaniem żelu ANTIGRAF 03 należy wykonać próbę na małym, niewidocznym fragmencie powierzchni, aby uniknąć ewentualnego jej uszkodzenia.

Zaleca się podłoża chłonne i porowate wcześniej zabezpieczyć preparatem ANTIGRAF zgodnie ze sposobem aplikacji podanym w karcie technicznej, co umożliwi łatwiejsze usuwanie niepożądanych napisów.

STOSOWANIE

1. Przed zastosowaniem żelu należy upewnić się, czy materiały przeznaczone do czyszczenia są suche.

2. Nanieść żel na graffiti przy użyciu pędzla, dbając, aby nie spływał poniżej pola roboczego.

3. Po odczekaniu kilkunastu sekund do kilku minut, kiedy graffiti zostanie rozmiękczone, należy okrężnymi ruchami rozetrzeć czyszczone miejsce przy użyciu szczotki szczecinowej lub ściereczki, a następnie zmyć do czysta z powierzchni, wycierając ściereczką lub wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej. Podczas usuwania graffiti za pomocą Antigrafu 03 należy pamiętać, aby czas kontaktu żelu z powierzchnią został ograniczony do niezbędnego minimum. Pozostawienie żelu bez kontroli może doprowadzić do uszkodzenia czyszczonego materiału. Usuwanie graffiti należy rozpocząć od dolnej części zabrudzonej powierzchni, zabezpieczając pozostałą.

4. Stare graffiti i uporczywe plamy mogą wymagać wielokrotnego czyszczenia. Powtarzając czyszczenie, żel należy nanosić na wcześniej startą do sucha powierzchnię.

Uwaga:

W przypadku pojawienia się plam likwidacyjnych po wysuszeniu powierzchni, czyszczenie należy powtórzyć wg pkt 1-3. Produkt może podrażnić oczy i skórę. Należy stosować środki ochrony osobistej. Unikać zrzutów do środowiska.

Zużycie: ok. 0,25 kg/m2 w zależności od rodzaju emalii i grubości warstwy.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 0,5; 0,3 kg

źródło i zdjęcie: Zakład Chemiczny Silikony Polskie