Nowości

Wersja uproszczona sterownika RC6

02.09.2014

Dla wszystkich, którym wystarczy zawężony do wersji  podstawowej sposób programowania i sterowania pracą centrali wentylacyjnej MISTRAL firma PRO-VENT stworzyła nowy sterownik S4 pracujący z manipulatorem RC6.

Sterownik S4 pracujący z manipulatorem RC6Mimo uproszczonego sterowania pozwala on na zaprogramowanie 2 programów dobowych, posiada funkcję wietrzenia, a także pozwala wykorzystać podstawową zaletę centrali wyposażonej w wentylatory EC - możliwość ustawienia wydajności obu wentylatorów niezależnie z dokładnością do 1%.
 
Nowy uproszczony sterownik oferuje następujące funkcje:

  • możliwość ustawienia 2 programów dobowych,
  • ograniczona możliwość zdeklarowania programu dla konkretnego dnia tygodnia,
  • 2 programy dobowe z których układa się  jeden program tygodniowy,
  • możliwość ustawienia pozycji z dokładnością do 1 godziny (GG),
  • możliwość ustawienia w programie dobowym jedynie poziomu wydajności tj. L (Low - poziom niski), H (High - poziom wysoki),
  • możliwość ustawienia wydajności obu wentylatorów niezależnie z dokładnością do 1%,
  • sterowanie przepustnicy GWC ręcznie lub automatyczne na podstawie temperatury zewnętrznej,
  • sterowanie przepustnicy bypassu (obejście wymiennika ciepła) ręcznie lub automatyczne na podstawie temperatury wywiewu.

OPIS WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI I RÓŻNIC ZAWIERA TABELA Z ZESTAWIENIEM MOŻLIWOŚCI STEROWNIKÓW I DOPASOWANYCH DO NICH MANIPULATORÓW umieszczona na stronie www.pro-vent.pl

źródło i zdjęcie: PRO-VENT