Nowości

Studzienki kanalizacyjne PRO 200, PRO 315, PRO 400

20.06.2014

Oferta Pipelife Polska obejmuje najnowszą generację studzienek DN 315 i DN 400 mm 3G oraz studzienek kanalizacyjnych o średnicach DN 200 mm, 400 mm.

Bogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej a także drenażu, poparte od dziesięcioleci praktycznymi zastosowaniami w trudnych warunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec i innych krajów, doprowadziły do opracowania nowej generacji studzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla materiałów tradycyjnych.

Nowa generacja studzienek DN 315 mm oraz DN 400 mm 3G produkowana jest z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Maksymalna głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

Budowa

Studzienki Pipelife składają się z trzech części:

1. kinety (podstawy studzienki, połączonej z rurociągiem)
2. rury trzonowej
3. teleskopu z żeliwnym włazem.

Budowa studzienki DN 315
Budowa studzienki DN 400


Konstrukcja studzienki została zaprojektowana w ten sposób, aby nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału.

Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odporności na uderzenia, odporności na niskie i wysokie temperatury, długim okresie trwałości i dużej odporności chemicznej na agresywne ścieki.

Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.

Włazy wykonane są z żeliwa szarego i posiadają zamknięcia utrudniające dostęp nieuprawnionych osób. Włazy produkowane są z pokrywą pełną, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratką.
W zależności od miejsca instalacji studzienki dobrać można właz o nośności od 5 do 40 ton.

Zalety studzienek DN 315, DN 400

W nowej generacji studzienek, w stosunku do stosowanych dotychczas, wprowadzono szereg istotnych zmian:   

  • Studzienki posiadają wewnętrzny spadek w kierunku przepływu 2%.   
  • Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.   
  • Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.   
  • Dla studzienek DN 400 mm są dwa typy rur trzonowych z PP-B o ściance strukturalnej (karbowana z zewnątrz i gładka w środku) o sztywności pierścieniowej SN 8 lub o ściance jednowarstwowej karbowanej o sztywności SN 4.   
  • Dla studzienek DN 315 mm są dwa typy rur trzonowych z PP-B o ściance jednowarstwowej karbowanej o sztywności pierścieniowej SN 4 lub SN 2.   
  • Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U.   
  • Zwieńczenia teleskopowe z rurą PVC-U 315 mm stosowane są dla studzienek 315 mm i 400 mm.

Właściwości

Teleskopowe zakończenie studni ma olbrzymią przewagę nad wszystkimi innymi rozwiązaniami, gdyż eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń na podstawę studni. Mający możliwość poruszania teleskop kompensuje wszelkie mikroruchy zarówno nawierzchni drogowej, jak i gruntu rodzimego, związane przede wszystkim z sezonowymi zmianami temperatury oraz obciążeniem dynamicznym pochodzącym od ruchu kołowego.

Rozwiązanie takie umożliwia również regulację rzędnych zamocowania włazu studzienki w czasie montażu oraz podczas przygotowania nawierzchni drogowej, a także póniejsze jej dostosowanie do przebudowywanej drogi.

Rura teleskopowa wraz z żeliwną ramą stanowią jeden zwarty element z charakterystycznym osadzeniem rury wewnątrz ramy żeliwnej, co izoluje od gorącej masy asfaltowej przy mocowaniu w drogach. Firma Pipelife Polska S.A. jest światowym prekursorem tego typu rozwiązań. W zależności od zastosowania, do każdej ze studzienek dobrać można odpowiedni typ włazu wyposażonego w pokrywę pełną lub kratkę.

źródło i zdjęcia: PIPELIFE POLSKA

Firma powiązana:

Pipelife Polska

Telefon 58 774 88 88
www.pipelife.pl
zok@pipelife.com

Pipelife Polska