Nowości

Sterowanie centralami MISTRAL za pomocą protokołu MODBUS

13.06.2014

W związku z coraz większym zainteresowaniem dotyczącym współpracy automatyki central wentylacyjnych MISTRAL z niezależnymi sterownikami inteligentnych systemów zarządzania budynkiem, wprowadziliśmy do oferty sterowniki o nazwach S2 oraz S3 z możliwością komunikacji Modbus RTU.

Modbus jest obecnie najbardziej popularnym protokołem komunikacji stosowanym w sterownikach wielu firm i pozwala na swobodne kierowanie pracą central PRO-VENT, za pomocą inteligentnych systemów zarządzania budynkiem.

Zaimplementowany protokół Modbus w sterowniku S-2 działa w wersji podstawowej, pozwalając na realizację następujących funkcji:

  • kontrola i zmiana wydajności wentylacji,
  • sterowanie położeniem przepustnicy bypass-u,
  • wymuszenie wietrzenia,
  • kontrola  mierzonych temperatur,
  • pełna informacja o aktualnych parametrach pracy centrali, aktualnym przebiegu funkcji rozmrażania itp.


Sterownik S-2 dostępny jest z manipulatorem RM4, który zapewni nadzorowanie pracy centrali w sytuacji, gdy komunikacja ze sterownikiem inteligentnego zarządzania budynkiem zostanie przerwana, lub gdy chcemy szybko, ręcznie zmienić parametry pracy centrali.

W sterowniku S-3 protokół Modbus umożliwia pełny dostęp do wszystkich funkcji sterownika. Możliwe jest więc sterowanie pracą całego systemu wentylacji, a więc poza podstawowymi funkcjami możliwe jest również:

  • sterowanie pracą przepustnicy GWC,
  • sterowanie pracą dodatkowych przepustnic strefowych,
  • kontrola temperatury nawiewu nagrzewnic (chłodnic) wtórnych,


Sterownik S-3 współpracuje z manipulatorami RC-4, RC-5, RC-6 które umożliwiają pełną kontrolę pracy centrali oraz całego sytemu wentylacji z poziomu manipulatora.

Możliwe jest również zastosowanie uproszczonego manipulatora RC3 który umożliwia wyłącznie zmianę poziomu wentylacji ( 4-7) i zapewnia możliwość jej zmiany w sytuacji gdy komunikacja ze sterownikiem inteligentnego zarządzania budynkiem zostanie przerwana.

Dokładny opis możliwości sterowników S-2 S-3 oraz manipulatorów RC-3, RC-4, RC-5, RC-6 znaleźć można na stronie www.provent.pl

źródło i zdjęcie: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne