Nowości

Odwodnienia szczelinowe monolityczne AS-A-S100 KL.D 400 kN o szer. wewn. 100 mm

21.05.2014

Odwodnienia te wytworzone są z betonu cementowego o klasie wytrzymałości C90/105 z dodatkami polimerowymi, oraz wzmocnione włóknem szklanym alkalioodpornym.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną, w tym na substancje ropopochodne. Wnętrze korytka wykonane jest z PVC, które powoduje zwiększenie odporności chemicznej i poprawienie właściwości hydraulicznych dzięki gładkiej powierzchni.

Korytko szczelinowe odwodnienia AS-A-S100 posiada opinie o  innowacyjności wydaną przez Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 1433:2005 potwierdzone badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez ICIMB CEBET w Warszawie, IBDIM MOSTÓW w Warszawie oraz ITBJ w Warszawie. Korytka AS oznaczone są znakiem CE oraz posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0786/01/2011.

źródło i zdjęcia: AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych