Nowości

Alpol przedłuża sezon budowlany - ocieplanie systemem Alpol Eko Plus

20.12.2013

Technologia ociepleń z użyciem styropianu systemem Alpol Eko Plus jest stosunkowo szybka w wykonaniu i zakłada, że prace powinny być rozpoczęte i zakończone w tym samym sezonie budowlanym. Zdarza się, że wykonawca w trakcie prac prowadzonych jesienią zostaje zaskoczony okresowym spadkiem temperatur poniżej zera.

Jeżeli jednak roboty zostały rozpoczęte wystarczająco wcześnie, to ma zwykle czas na ich dokończenie, zanim zimowa pogoda całkowicie to uniemożliwi.

Prawidłowa ocena, czy uda się zakończyć prace przed nastaniem zimy jest niezmiernie ważna i determinuje dalsze kroki. Jeżeli pogoda nie pozwala na kontynuację prac, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wstrzymanie ich na okres zimowy. Budynek powinien być do tego odpowiednio przygotowany tzn. zamknięty, zadaszony i z wykonanym odprowadzeniem wody opadowej z dachu. Najlepszym momentem do wstrzymania robót jest etap po przyklejeniu styropianu i przed wykonaniem warstwy zbrojącej. Czynniki atmosferyczne, panujące w czasie jednego sezonu zimowego, nie doprowadzą do istotnej destrukcji powierzchni styropianu pod warunkiem, że będzie to styropian właściwej jakości, przeznaczony do systemów ociepleń. Na wiosnę, przed wznowieniem robót, będzie on wymagał jedynie przeszlifowania całej powierzchni.

Drugim dobrym momentem, w którym można przerwać prace, jest etap po wykonaniu warstwy zbrojonej (siatki zbrojącej zatopionej w kleju). Należy jednak brać pod uwagę, że w momencie spadku temperatury poniżej 0°C, warstwa zbrojona musi już być wyschnięta, ponieważ jej przemrożenie może spowodować uszkodzenia. Warstwa zbrojona powinna także zostać zagruntowana gruntem podtynkowym, w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody. Jeżeli przerwa nie jest zbyt długa (około 3-4 miesięcy), to można wykonać tynk dekoracyjny bez żadnych robót dodatkowych. W przypadku dłuższej przerwy, zaleca się przed nałożeniem tynku powtórne gruntowanie elewacji.

Podjęcie ryzyka robót w warunkach obniżonych temperatur wymaga od wykonawcy odpowiedniego przygotowania, np. osłonięcia budynku specjalnymi osłonami zimowymi oraz użycia materiałów przystosowanych do pracy w obniżonych temperaturach. Standardowe kleje do ociepleń można stosować w temperaturach powyżej 5°C. W warunkach niskich temperatur i wysokiej wilgotności powietrza wiążą one i wysychają nawet kilka dni, a temperatura w tym okresie nie może spadać poniżej zera. Zastosowanie kleju zimowego ALPOL AK 534 pozwala na bezpieczną pracę w łagodnych warunkach zimowych, przy temperaturze powietrza bliskiej 0°C. Szybki proces wiązania kleju pozwala na spadek temperatury nawet do -5°C już po ośmiu godzinach od zastosowania.

źródło i zdjecie: Alpol Gips

Firma powiązana:

Piotrowice II

Telefon 15 836 41 42, (DOK) 41 372 11 10-12
www.alpol.pl, www.stabill.pl, www.satyn.pl, www.huzar.com.pl
dok@piotrowice2.com.pl

Piotrowice II