Nowości

Odwodnienia liniowe AS-A300

16.12.2013

Korytka AS-A300 stosowane są do odwodnień dróg, ulic, garaży, parkingów, wjazdów, stacji paliw, powierzchni magazynowych, placów manewrowych, myjni samochodowych itp.

Korpus korytka - wykonany jest z betonu cementowego o klasie wytrzymałości C60/75 z dodatkami polimerowymi. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność

Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorąco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl. C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN

Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu kratek, eliminację występowania luzów i "klawiszowania". Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

Wbudowywanie korytek AS-A300 na ławie betonowej z obetonowaniem bocznym należy wykonywać zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - wykonuje się przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

Zakresy technologiczne odwodnień AS-A300:

  • elementy bez spadku wewnętrznego
  • możliwość łączenia elementów pod kątem
  • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle zaślepiające
  • korpusy z otworami w dnie - do odprowadzania wody
  • oznakowanie i numeracja umożliwia montaż elementów w odpowiednie systemy

Wymiary odwodnień AS-A300:

  • długość: 1000 mm
  • szerokość zewnętrzna: 393 mm
  • szerokość wewnętrzna: 303 mm
  • wysokość: 130 mm

źródło i zdjęcia: AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych