Nowości

Farba termoizolacyjna BAUTER

02.10.2013

Farba termoizolacyjna BAUTER po wymalowaniu pomieszczenia poprawia rozmieszczenie ciepła wewnątrz, a tym samym przyczynia się do wzrostu temperatury o około 3-5°C przy pozostawionych bez zmian parametrach grzewczych.

W warunkach standardowych rozmieszczenie ciepła w pomieszczeniu ogrzewanym przez grzejnik zwykle następuje przez konwekcję, podobnie w przypadku ogrzewania podłogowego. Powietrze zbliżając się do kaloryfera ogrzewa się i zaczyna unosić do góry. Wówczas zaczyna tracid ciepło i ochładzając się opada w dół. Opisany mechanizm jest przykładem nierównomiernego rozkładu ciepła w ruchu mas powietrza, a tym samym przenosi za sobą kurz, roztocza, pyłki, co ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W wyniku konwekcji różnica temperatur pomiędzy sufitem a podłogą wynosi średnio powyżej 10°C.

W pomieszczeniu pomalowanym farbą termoizolacyjną ruch ciepła odbywa się przez promieniowanie generowane przez grzejniki, które następnie zostaje odbite od ścian we wszystkich kierunkach, co sprawia, że układ cieplny jest bardziej homogeniczny i wykazuje jedynie zróżnicowanie temperatur do 1,5°C. Oczywistymi są również korzyści komfortu w pomieszczeniu między innymi lepsze samopoczucie, mniejsze reakcje alergiczne i brak ładunków elektrostatycznych.

Dodatkowym korzystnym zjawiskiem stosowania farby termoizolacyjnej BAUTER jest proces antykondensacji pary wodnej na tzw. mostkach termicznych, co przyczynia się do niepowstawania zarodków pleśni lub bakterii na ścianach w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach. Jednorodnośd termiczna pozwala na zmniejszenie maksymalnej temperatury ogrzewania i tej minimalnej chłodzenia co przyczynia się do uzyskania oszczędności powyżej 30% energii.

Reasumując należy stwierdzić, że pokryta farbą powierzchnia działa jak izolacja poprzez efekt odbicia promieniowania, stabilizację wilgotności i dystrybucję ciepła. Dzięki swojej elastyczności powłoka koryguje wszelkie mikropęknięcia na powierzchni, pozostawiając ściany "oddychające" dla pary wodnej, eliminuje mostki termiczne, co utrudnia powstawanie zarodków pleśniowych.

źródło i zdjęcie: Plastochem