Nowości

Korytka szczelinowe monolityczne AS-S150

15.11.2013

Korytko wyprodukowane jest z betonu cementowego o klasie wytrzymałości C90/105 z dodatkami polimerowymi. Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i udarność.

Korytka AS-S150znajdują zastosowanie na obszarach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia takich jak: lotniska, powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe itp.

Zakresy technologiczne

 • elementy bez spadku wewnętrznego
 • możliwość łączenia elementów pod kątem za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200
 • odprowadzenie wody za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200
 • wykonywanie rewizji za pomocą studzienki wielofunkcyjnej AS-ST200
 • studzienki z łapaczami zanieczyszczeń,
 • korki zamykające

Wymiary korytka AS-S150:

 • długość: 1000 mm
 • szerokość zewnętrzna: 292mm
 • średnica wewnętrzna: Ø 150 mm
 • wysokość: 305 mm

Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

 • odporność chemiczna
 • doskonałe warunki hydrauliczne dzięki gładkiej powierzchni
 • montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach
 • łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - kielichowe na gumową uszczelkę.

Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości. Najwyższą jakość produktów firma AS PPH A. Sobiesiak zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją. Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych. Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja polega na czyszczeniu korytek raz w roku, przy wykorzystaniu studzienek AS-ST200 z osadnikiem.

źródło i zdjęcie: AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych