Nowości

Pompy ciepła w ofercie DE DIETRICH

27.08.2013

Jednym z priorytetów grupy przemysłowej BDR THERMEA jest program związany z odnawialnymi źródłami energii. Grupa przy każdej okazji podkreśla, że ochrona klimatu ma znaczący wpływ na każdą nową konstrukcję generatora ciepła.

Marka De Dietrich prowadzi dla grupy program rozwoju pomp ciepła. Szczególne miejsce w programie zajmują powietrzne pompy ciepła. De Dietrich sukcesywnie modernizuje ten segment prezentując co roku kolejne wersje. Podstawą programu jest typoszereg pomp powietrznych ALEZIO-II. W ubiegłym roku zaprezentowany został kompakt z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej 220 l o oznaczeniu AWHP-II V220 co wespół z poprzednim debiutantem AWHP-II stanowi kompletną ofertę prostych i tanich pomp powietrznych.

Przy okazji poprawiono kilka parametrów i elementów konstrukcyjnych, co w efekcie przyniosło zamierzony skutek. Warto zatem przypomnieć najistotniejsze z nich:

 • Dostępne 5 modeli w zakresach mocy od 6 do 16 kW z wyborem zasilania prądem jedno lub trójfazowym
 • Jednostka zewnętrzna została wykonana przy udziale firmy Mitsubishi jako modulujący, wykonany w technologii DC Inverter, wyposażony w sprężarkę Twin Rotary – Scroll   moduł odwracalny z funkcją chłodzenia pasywnego w okresie letnim.  Możliwa jest praca w temperaturach do -20ºC (dla jednostek 6 i 8 kW możliwa praca do temperatury -15ºC)
 • Bardzo wysoki współczynnik efektywności COP który dla trybu ogrzewania osiąga wartość do 4,2.
 • Kompletnie wyposażony moduł wewnętrzny MIV-II dostępny w dwóch wykonaniach. Wsparcie elektryczne zapewnia pełną autonomię urządzenia i dostępne jest  z włączanymi stopniowo grzałkami elektrycznymi o mocy 2,4-6 kW przy zasilaniu jednofazowym lub o mocy 3-6-9 przy zasilaniu trójfazowym. Wsparcie hydrauliczne możliwe jest przy udziale  innego generatora ciepła na przykład kotła.
 • Zastosowana automatyka iniControl to nowy standard stosowany już w De Dietrich. Pozawala ona w ramach oferty produktowej na praktycznie dowolną konfigurację systemu mulit energetycznego gdzie pompa Alezio-II jest jego wiodącą składową. W przypadku samodzielnej pracy pompy ten panel zapewnia pogodowe sterowanie jednym-bezpośrednim  obiegiem grzewczym oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.
 • Urządzenie dostarczane jest w kilku pakietach do wygodnego transportu i prostego montażu w pomieszczeniu docelowym.

Typoszereg ALEZIO-II umieszczono w segmencie STANDARD i zaprojektowano jako urządzenie uniwersalne, z myślą o instalowaniu w nowobudowanych obiektach oraz modernizacji funkcjonujących systemów grzewczych. ALEZIO –II stała się swego rodzaju wzorcem dla projektu z segmentu KOMFORT o nazwie HPI. Pod tym skrótem kryje się zupełnie nowa konstrukcja pompy ciepła o bardzo rozbudowanych możliwościach ale wykorzystująca szereg pomysłów i komponentów ALEZIO.

 • Zaproponowano znacząco rozbudowany zakres mocy od 6 do 27 kW
 • Zastosowano identyczną jednostkę zewnętrzną uzupełnioną o model 22 i 27 kW
 • Zaprojektowano zupełnie nowy kompletnie wyposażony moduł wewnętrzny MIT-IN z rozdzielaczem hydraulicznym, z buforem 40l. Wnętrze kryje elektroniczną pompę obiegową klasy A, naczynie wzbiorcze o pojemności 10l oraz armaturę zabezpieczającą. Jest również miejsce na zamontowanie dodatkowej armatury w postaci zestawu pompowego z zaworem mieszającym dla obsługi wydzielonego obiegu grzewczego. Moduł wewnętrzny jest proponowany z dwoma rodzajami wsparcia – elektrycznym i hydraulicznym – podobnie jak w modelu opisanym powyżej
 • Na wyposażeniu znajdziemy również najbardziej zaawansowaną konsolę sterowniczą DIEMATIC iSystem, stosowaną również w szeregu innych urządzeń. Pozwala ona na konfigurację systemu mulit energetycznego złożonego z różnych generatorów ciepła, gdzie Diematic iStsyem optymalizuje jego pracę uwzględniając koszt wytworzenia 1 kWh energii pochodzącej z różnych źródeł. Dodatkowo regulator pozwala na łączenie pomp HPI w układy kaskadowe oraz sterownie niezależne wieloma wydzielonymi obiegami grzewczymi.

Nowości w zakresie pomp ciepła uzupełnił termodynamiczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o nazwie KALIKO. Zarówno pomysł jak i całość wykonania jest dziełem konstruktorów De Dietrich, a pierwsza prezentacja gotowego produktu odbyła się w 2011 roku pod postacią modelu TWH 300E – a więc jednostki o pojemności 270l i mocy 1,7 kW wyposażonej we wsparcie elektryczne o mocy 2,4kW. Obserwacja rynku tych urządzeń i stale rosnący popyt na nie spowodowało, że koncern postanowił rozszerzyć ofertę o kolejne dwa modele:

 • TWH 200  E - o nieco mniejszej pojemności użytkowej 210 l i wsparciem elektrycznym identycznym jak w większym odpowiedniku
 • TWH 300EH - najbardziej uniwersalna wersja o pojemności roboczej 265 l, wyposażonej w wymiennik wężownicowy do którego możemy podłączyć generator wspierający w postaci kotła lub systemu solarnego oraz nieco mniejsze wsparcie elektryczne o mocy 1,6 kW.

Wszystkie wersje wyposażono w wielofunkcyjny panel sterowniczy z dużym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Jego sposób obsługi nawiązuję do obecnie stosowanego systemu regulacji - zatem pewnych przyzwyczajeń czy umiejętności nie trzeba zmieniać. Regulacja pozwala na wiele bardzo rzadko spotykanych funkcji w tego rodzaju produktach. Optymalizuje proces podgrzewania ciepłej wody do temperatury nawet 65ºC, możliwe jest zaprogramowanie funkcji zwalczania bakterii legionelli oraz przyszłościowo pozwoli na korzystanie z zewnętrznego sygnału dostawcy energii elektrycznej w przypadku czasowych obniżek taryfy bez konieczność pamiętania o tym.

Z funkcji standardowych dostępne jest programowanie czasowe, rozbudowane menu informacyjne o statusie pracy urządzenia oraz cały katalog sygnalizowania usterek. KALIKO TWH… można skonfigurować do pracy na powietrzu zewnętrznym do temperatury -5ºC lub obiegowym z wykorzystaniem możliwości chłodzenia na przykład pomieszczenia spiżarni.

Informacja o omawianych produktach dostępna będzie w Katalogu 2013, serwisie www.dedietrich.pl oraz cenniku 2013/1.

Źródło: De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

Więcej