Nowości

Nowatorskie złącze dla deski barlineckiej

10.02.2010

Barlinek - producent drewnianych podłóg opracował nowatorskie złącze do desek podłogowych o nazwie Fast Click System. Prace nad  konstrukcją złącza  oraz  przygotowania do uruchomienia produkcji trwały blisko dwa lata. Rozwiązanie jest bardzo nowatorskie, dotąd niespotykane  w masowej produkcji pokryć podłogowych, wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, powstałe w wyniku współpracy z branżą chemiczną...

Wynalazek opracował dział badań i wdrożeń Barlinka we współpracy z  firmą, będącą  liderem na rynku innowacyjnych rozwiązań. W złączu wykorzystano technologię z udziałem polimerów syntetycznych jako elementów służących do zespalania desek na krótkich bokach.

Najnowszy system łączenia desek  w znaczący sposób upraszcza i skraca montaż podłogi . Dzięki niemu ułożenie podłogi jest aż dwukrotnie szybsze i  łatwiejsze niż dotąd. Uproszczona zasada montażu deski w nowym systemie polega na tym, że wystarczy włożyć deskę w zamek na złączu wzdłużnym, dosunąć krótki bok do sąsiadującej deski w montowanym pasie podłogi oraz docisnąć deskę do podłoża. 

Po wykonaniu tych czynności deska zostaje zamontowana jednocześnie  zarówno na wzdłużnym jak  i poprzecznym (krótszym) boku.  Nowe rozwiązanie  całkowicie eliminuje konieczność  dobijania czy dociskania  w celu uzyskania połączenia między montowanymi  deskami na krótkich elementach.

W trakcie prac nad złączem niezwykle istotny był taki dobór własności technicznych wynalazku, by uwzględniał możliwość ewentualnego demontażu ułożonych powierzchni podłogi. Fast Click System został zarejestrowany już w  czerwcu 2009 r. w Europejskim Urzędzie Patentowym.

To nowatorskie rozwiązanie Barlinek zaprezentował w styczniu br. na targach Domotex  w Hanowerze.  Spółka zamierzała uruchomić masową produkcję podłóg  z Fast Click Systemem od drugiej połowy roku 2010 r., ale ze względu na bardzo duże zainteresowanie jakie towarzyszyło nowemu złączu na targach, zarząd rozważa możliwość wcześniejszego wprowadzenia do produkcji.

źródło: Barlinek S.A.

Więcej