Nowości

AS-IIS250 - nowy system odwodnień liniowych

24.05.2013

Wraz z rozwojem i rosnącym, stałym zapotrzebowaniem na nasze produkty, firma AS wprowadziła w tym roku na rynek 4 nowe systemy odwodnień liniowych i dwa produkty odwodnień punktowych.

System AS-IIS250 typ „I” o średnicy przepływu 250mm, to innowacyjny produkt typu monolitycznego o konstrukcji żelbetowej w klasie F900 kN, który może być zastosowany w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Odwodnienie to nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału. Odprowadzenie wody, rewizje i połączenia pod kątem wykonuje się za pomocą studzienek wielofunkcyjnych AS-ST300 (nr katalogowy – F.I.).

Korytka szczelinowe monolityczne wytworzone są z betonu cementowego klasy C90/105 z dodatkami polimerowymi, który jest wzmocniony włóknem szklanym alklioodpornym.

Beton zastosowany do tego odwodnienia liniowego charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R") oraz odpornością chemiczną, w tym na substancje ropopochodne zgodnie z normą PN-EN 858-1:2005. Wnętrze korytka szczelinowego wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

  • odporność chemiczna,
  • doskonałe warunki hydrauliczne, dzięki gładkiej powierzchni,
  • montaż nie wymaga dodatkowego uszczelnienia na łączeniach,
  • łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

Koryta występują w dwóch długościach: 100 i 200 cm.

Dodatkowo rozszerzyła swoją ofertę o korytka i ruszty w klasie F900 kN. Wprowadzone systemy spełniają wymagania europejskiej normy na Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego PN-EN 1433. Wpusty uliczne wykonane są zgodnie z normą PN-EN 124:2000.

Źródło: "AS" PPH Andrzej Zygmunt Sobiesiak

Więcej

 

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych