Nowości

Nowa generacja inteligentnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających. Nowoczesny System zabezpieczenia kotłowni gazowej GWT

24.05.2013

W tej chwili na świecie coraz bardziej docenia się ekologię a co za tym idzie wykorzystanie w przemyśle, w budynkach domowych jak i użyteczności publicznej paliw łatwych do wydobycia, a zarazem ekologicznych. Innymi słowy rynek cały czas zmierza w kierunku jak największego wykorzystania gazu tak ziemnego i propan-butanu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie firma SAPEL wprowadziła na rynek kolejną już wersję swojego flagowego Systemu Zabezpieczenia Gazowego.

Nasza firma będąc jednym z pionierów na rynku urządzeń do detekcji gazów  wprowadziła na rynek System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GWT (wersja V.1) Jednocześnie dostosowując kolejne wersje (V.2 i V.3) do wymogów nowych przepisów i norm europejskich m.in. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. System zabezpieczenia instalacji gazowej GWT-4 (8) typu EX był jednym z pierwszych na polskim rynku układem wykrywania i odcinania gazu stosowanym m.in. w kotłowniach gazowych. W tej chwili jest to system najpopularniejszy, a zarazem najskuteczniejszy (można go rozbudować o inne elementy min. większą liczbę głowic gazometrycznych, moduł GPS, itp.). Zdobyte doświadczenia w produkcji takich systemów pozwoliło na jego udoskonalenie techniczne  i wprowadzenie do użytku wersji V.5 Nowością jest m.in. możliwość zdalnego sterowania i kontroli systemu. Najważniejszą cechą, która zadecydowała o popularności systemu zabezpieczenia kotłowni, jest aktywne oddziaływanie na instalację gazową poprzez zawór odcinający. Taka konfiguracja gwarantuje pełne bezpieczeństwo eksploatacji instalacji przy braku osób nadzorujących.

Centrala GWT zasila detektory gazu (głowice) i steruje ich pracą oraz generuje impulsy zamykające zawory ZB/MSV w sytuacjach odbiegającym od zaprogramowanych stanów. Posiada dwa komplety wyjść (dla każdego progu alarmowego) umożliwiających połączenie systemu z automatyką i sterujących sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi. Możliwe jest sterowanie kilkoma zaworami przy znacznych odległościach zaworów od systemu wykrywania gazu. Zawór ZB/MSV jest aktywnym elementem systemu GWT, realizuje ideę zabezpieczania instalacji. Dzięki impulsowi elektrycznemu zawory te są zamykane automatycznie. Otworzyć zawór można tylko ręcznie. Specyfika działania zaworów jest tak dobrana, że impuls elektryczny dostępny jest tylko w chwili zamykania. Dzięki takiemu rozwiązaniu zawór odporny jest na zaniki i spadki napięcia.

Nowa generacja inteligentnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających. Nowoczesny System zabezpieczenia kotłowni gazowej GWT. Nowa generacja inteligentnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających. Detektory gazu (głowice) typu EX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewniają pełne bezpieczeństwo i wykrywanie wszystkich rodzajów gazów wybuchowych. Bardzo ważną cechą jest to, że posiadają sensor gazu z dwoma fabrycznie ustawianymi progami alarmowymi, który można wymieniać. Powoduje to prostą obsługę, tanią eksploatację systemu a tym samym wieloletnie używanie. Głowice, które Państwo od nas otrzymujecie zawsze dostarczamy z indywidualnymi zaświadczeniami fabrycznymi oraz atestem kalibracyjnym.

Uniwersalność  naszego systemu pozwala na zastosowanie go:

  • w miejskich i przemysłowych kotłowniach gazowych;
  • w budynkach użyteczności publicznej (kina, teatry, szkoły);
  • w kotłowniach osiedlowych;
  • w domowych instalacjach gazowych.

System Zabezpieczenia Instalacji Gazowej GWT i jego cechy: wykrywanie podwyższonego stężenia gazu (poziomu ostrzegawczego) i generowanie ostrzegawczego sygnału optycznego oraz sygnału sterującego urządzeniami zewnętrznymi, wykrywanie wysokiego stężenia gazu (poziomu alarmowego) i zamykanie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji oraz generowanie sygnału akustycznego, optycznego i sygnału sterującego urządzeniami zewnętrznymi (np. stycznikiem wyłączającym zasilanie pomieszczeń zagrożonych z sieci energetycznej); bardzo duża odporność na zakłócenia zasilania systemu; sygnalizacja i rejestracja stanu awarii linii kablowej; pamięć przekroczenia wartości alarmowych; programowalne sterowanie podtrzymaniem pracy wentylacji indywidualnie na każdym kanale; sterowanie wentylacją w trybie AUTO/MANUAL z możliwością dezaktywacji możliwość odstawienia zdalnej sygnalizacji alarmowej; zasilanie buforowe + sygnalizacja pracy awaryjnej; autodiagnostyka z powiadomieniem o terminie przeglądu; współpraca z powiadomieniem GSM; łatwość montażu oraz prosta i tania eksploatacja.

Źródło: Sapel-Ex

Więcej