Nowości

Okno dla energooszczędnych – Schüco Corona SI 82

15.04.2013

Choć nie ma obowiązującej definicji okna energooszczędnego, optymalnym wyborem dla domów o niskim zużyciu energii są obecnie okna o współczynniku Uw≤1,0 W/m2K bazujące na głębokim wielokomorowym profilu z trzema niezależnymi poziomami uszczelnień, takie jak na przykład Schüco Corona SI 82.

Obowiązujące wymagania dotyczące izolacyjności cieplej okien są niskie. W prawie budowlanym współczynnik przenikania ciepła, określający ilość ciepła, które ucieka przez 1 m2 okna w przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej wynoszącej 1K został ustalony na poziomie 1,7-1,8 W/m2K w zależności od strefy klimatycznej, jednak teraz już trudno zakupić takie okno. Dostępna na rynku stolarka PVC posiada znacznie lepsze właściwości termoizolacyjne, na poziomie 1,3 W/m2K i niższym. Już niebawem jednak wejdą nowe przepisy, na mocy których stosowane w budownictwie okna będą musiały spełniać podwyższone kryteria. Dlatego planując budowę energooszczędnego domu, warto zdecydować się na naprawdę energooszczędną stolarkę okienną, cechującą się współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie niższym od 1,0 W/m2K. Okna z serii Schüco Corona SI 82 spełniają to kryterium z nawiązką, dzięki starannie przemyślanej, sześciokomorowej budowie profilu, głębokiemu osadzeniu szyby w ramie i trzem niezależnym poziomom uszczelnienia.

Okno dla energooszczędnych – Schüco Corona SI 82. Choć profil stanowi zwykle około jednej trzeciej (25-40%) powierzchni typowego okna, to jego walory termoizolacyjne w kluczowym stopniu decydują, czy zakupiona stolarka będzie odpowiednio chronić wnętrze przed zimnem, wiatrem i deszczem. Pomimo pozornego podobieństwa, profile okienne różnią się pomiędzy sobą ilością komór powietrznych, szerokością, głębokością profili, rozwiązaniami uszczelnień czy okuć. Na pierwszy rzut oka energooszczędne okno można poznać po większej ilości komór powietrznych i zwiększonej głębokości zabudowy, która w przypadku niektórych ciepłych systemów bywa monstrualna. Zoptymalizowane komory powietrzne zastosowane w systemie Schüco Corona SI 82 zapewniają przy niewielkiej, jak dla tego typu okna, 82 milimetrowej głębokości zabudowy, wysoką efektywność energetyczną i bardzo korzystny rozkład izoterm, który sprawia, że nawet podczas najsurowszej zimy temperatura na wewnętrznej powierzchni profili nie spada odczuwalnie poniżej temperatury w pomieszczeniu. Newralgicznym elementem okna jest również przestrzeń między skrzydłem i ościeżnicą.

Okno Schüco Corona SI 82 zostało zabezpieczone trzema niezależnymi poziomami uszczelnień, które chronią okucie i praktycznie eliminują możliwość infiltracji zimnego powietrza. Zastosowano ponadto zabieg, jakim jest głębokie osadzenie szyby w ramie okiennej. W ten sposób skutecznie zredukowano występowanie w tym miejscu liniowych mostków cieplnych i tym samym ograniczono niemal do zera ryzyko pojawienia się skropliny pary wodnej na szybach i profilach. Tak wykonane okno z zestawem szybowym Ug=0,7 W/m2K uzyskuje doskonałą wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie Uw0,9 W/m2K. W zależności od wymagań wartość tę można dodatkowo obniżyć do standardu domów pasywnych Uw0,8 W/m2K, wstawiając dwukomorową szybę o współczynniku Ug=0,5 W/m2K.

Trendem dominującym w architekturze są okna o dużej powierzchni szyby. Grube, coraz częściej spotykane, potrójne ciepłe zestawy szybowe zapewniają bardzo dobre wartości termoizolacyjne i pozwalają ponadto pozyskiwać energię cieplną z promieni słonecznych. Najmniejsze straty energii przy najwyższych zyskach zapewniają tak zwane okna aktywne, czyli o parametrach Uw ≤ 0,9 W/(m2·K) i współczynniku przenikania energii słonecznej g ≥ 45%. Okna z tego typu oszkleniem często charakteryzują się szerokimi ramami okiennymi, co jest podyktowane wymogami statyki. W oknach Schüco Corona SI 82, wąska widoczna szerokość czołowa ramy okiennej (120 mm ościeżnicy wraz ze skrzydłem) pozwala na zwiększenie powierzchni szyby i wykonywanie dużych okien oraz drzwi balkonowych. Oznacza to lepszy dostęp do naturalnego światła i nowoczesny wygląd stolarki. Solidne, systemowe wzmocnienia stalowe z głęboko osadzonymi okuciami gwarantują, że okno nie ulegnie odkształceniu, a przy tym zapewni oczekiwaną ochronę antywłamaniową do klasy RC2 włącznie. Niezwykle stabilne okna mogą być wykonywane w rozmiarach nawet o 30% większych od standardowych, pozwalając na kreowanie imponujących przeszkleń na elewacji budynku. Okna w systemie Schüco Corona SI 82 można wyposażyć w nawiewniki, rolety dowolnego typu, a także siatki chroniące przed insektami.

Źródło: Schüco

Więcej

Firma powiązana:

Schüco International Polska

Telefon 46 858 32 00
www.schueco.pl
schueco@schueco.pl

Schüco International Polska