Nowości

Super ogrzewanie z firmą WOLF

08.10.2009

Według niemieckiej „Ustawy o energii odnawialnej“ od 2009 przy obiektach nowowznoszonych, co najmniej 15 % energii do celów grzewczych, musi pochodzić z energii odnawialnej. Ustawa ta w najbliższym czasie będzie też obowiązywać w Polsce.

W ustawie tej, znajduje się wymóg, że przy nowopowstających obiektach na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni mieszkalnej musi być zainstalowane 0,04 metra kwadratowego kolektorów solarnych.

Firma WOLF, wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez "Ustawę o energii odnawialnej", proponuje serię produktów typu CSZ, które są optymalnym rozwiązaniem, gwarantującym nawet do 60% zapotrzebowania ciepła dla obiektów o powierzchni mieszkalnej do 150 m².

Gazowa kondensacyjna centrala solarna CSZ to urządzenie w obudowie modułowej, o mocy cieplnej od 3,6 kW do 20,5 kW. Gazowa kondensacyjna centrala solarna służy do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

Informacje ogólne o gazowej kondensacyjnej centrali solarnej CSZ:

 • Centrala solarna składa się z gazowego kondensacyjnego kotła, zasobnika solarnego, solarnej grupy pompowej z modułem solarnym SM1 i naczyniem wzbiorczym 25 l oraz 10 l zbiornika na płyn solarny.
 • Kompaktowa budowa centrali solarnej umożliwia jej zamontowanie praktycznie w każdym pomieszczeniu.
 • Nie są wymagane boczne odstępy dla serwisu - wszystkie elementy dostępne są z przodu. Wymagany jest minimalny odstęp po stronie przyłączy.
 • Możliwy jest montaż bezpośrednio przy ścianie.
 • Przyłącza do ogrzewania i obiegu solarnego do wyboru - po stronie lewej lub prawej.
 • Przyłącza dla ciepłej wody, zimnej wody i cyrkulacji  - od góry.
 • Gazowy kondensacyjny kocioł grzewczy dla pracy zależnej lub niezależnej od powietrza z pomieszczenia, posiadający znak kwalifikacyjny DVGW, sprawdzony według wymagań niemieckich i europejskich, z niską emisją zanieczyszczeń.
 • Wysoki współczynnik sprawności do 110% (Hi) / 99% (Hs) dla najlepszego wykorzystania energii.
 • Spełnia wymagania ochrony środowiska - znaku „Błękitnego anioła“ według RAL-UZ 61 przy pracy na gazie ziemnym.
 • Wstępny palnik mieszający dla gazu ziemnego GZ 50, GZ 41,5 oraz dla gazu płynnego.
 • Seryjne wyposażenie w pompę grzewczą (klasa energetyczna A).
 • Komora spalania wychylana na zewnątrz kotła - bez konieczności spuszczania wody z układu grzewczego dla jeszcze łatwiejszego serwisu.
 • Prosty montaż, obsługa i konserwacja, łatwy dostęp do wszystkich elementów.
 • Dostępne z zewnątrz króćce pomiarowe - bez otwierania urządzenia.

Zalety gazowej kondensacyjnej centrali solarnej CSZ:

 • Zasobnik solarny, poj. 310 l. ze stali, z dwoma dużymi wężownicami z rury gładkiej do wody o wysokiej twardości, emaliowany według DIN 4753.
 • Skuteczna izolacja cieplna i małe straty dzięki zastosowaniu wysokowartościowej twardej pianki PU i płaszcza z folii.
 • Izolacja nie zawiera FCKW i FKW.
 • Wymiennik i ścianki wewnętrzne zabezpieczone przed korozją przez emaliowanie i magnezową elektrodę ochronną.
 • Duża powierzchnia wymiennika ciepła zapewnia krótki czas podgrzewania i dużą moc ciągłą.
 • Inteligentny system ładowania zasobnika przy połączeniu z regulacją kotłową. Automtyczne wyłączanie kotła dla jeszcze większego uzysku solarnego.
 • Kompaktowa budowa z obudową o powierzchni ustawienia 600 x 1013 mm umożliwia zabudowę centrali w każdej niszy
 • Mały odstęp boczny tylko po stronie przyłączy
 • Wszystkie elementy obsługowe dostępne z przodu. Umożliwia to swobodne rozmieszczenie centrali solarnej.

Informacja o firmie Wolf

Firma Wolf, jako dostawca profesjonalnych systemów grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oferuje szeroki zakres kompleksowych rozwiązań dla obiektów nowowznoszonych, rekonstruowanych oraz modernizowanych.

Oferta firmy Wolf w zakresie układów regulacji spełnia wszelkie oczekiwania komfortowego systemu. Oferowane produkty charakteryzują się łatwą obsługą oraz niezawodnym i energooszczędnym działaniem.

Kolektory i systemy solarne mogą zostać zintegrowane z istniejącymi już instalacjami grzewczymi i niezawodnie z nimi współdziałać. Każdy produkt firmy Wolf cechuje szybka instalacja oraz bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie.

Szczegóły na temat produktów firmy WOLF na stronie www.wolf-polska.pl.

Firma powiązana:

Wolf - Technika Grzewcza

Telefon 22 720 69 01

Wolf - Technika Grzewcza