Nowości

Nawet 50 tys. złotych bezzwrotnego dofinansowania dla budujących domy energooszczędne

12.12.2012

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z początkiem 2013r. wprowadzi program zachęcający do budownictwa energooszczędnego: „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”.

Termo Organika wspólnie z wybranymi pracowniami architektonicznymi chce dostarczyć inwestorom w atrakcyjnej cenie pakiet ciekawych projektów domów wraz z kompletnym systemem ociepleń spełniającym wymogi NFOŚiGW. Planowany budżet programu do 2018r. wyniesie 300 mln zł i umożliwi budowę ok. 12 tys. domów oraz mieszkań w wysokim energooszczędnym standardzie. Aby uzyskać dofinansowanie trzeba spełnić konkretne wymagania. Program dedykowany jest osobom fizycznym budującym domy jednorodzinne lub kupującym od deweloperów mieszkania w domach wielorodzinnych. Będą oni mogli uzyskać bezzwrotne dofinansowanie około 30 tys. zł na dom energooszczędny i 50 tys. zł na dom pasywny. W przypadku mieszkań w budynkach energooszczędnych dopłata wynosi do 11 tys. zł, natomiast w budynkach pasywnych do 16 tys. zł. Obecnie polscy inwestorzy wciąż dość ogólnikowo traktują kwestię przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w związku z tym bardzo często przepłacamy za ogrzewanie budynku.

Zużywamy np. 2 razy więcej energii, na jednostkę powierzchni mieszkaniowej, niż inne kraje Europy Zachodniej o podobnym klimacie. NFOŚiGW poprzez wprowadzenie programu dopłat w bardzo konkretny sposób promuje budownictwo energooszczędne i przygotowuje zarówno wykonawców, inwestorów jak i producentów materiałów budowlanych do mającej obowiązywać od 2020r. we wszystkich państwach UE, dyrektywy o „niemal zerowym” zapotrzebowaniu budynków na pierwotne ciepło.

Energooszczędny standard do spełnieniaDocieplenie domu styropianen Termo Organika, gwarancją dobrej izolacji termicznej

Wysokość dopłat będzie uzależniona od wysokości wskaźnika EUco, czyli całkowitego zużycia energii użytkowej potrzebnej do ogrzania budynku. W przypadku domu energooszczędnego zużycie nie może być większe niż 40 kwh/m2 rocznie, a w przypadku domu pasywnego nie większe niż 15 kWh/m2. Projekty będą rozpatrywane przez autoryzowanych weryfikatorów wg wytycznych ustanowionych przez NFOŚiGW i jeśli projekt zostanie zaakceptowany, można zawrzeć umowę z wykonawcą oraz złożyć w banku wniosek o kredyt. Przekazanie pieniędzy będzie się odbywać bezgotówkowo, tzn. dopłaty będą wypłacane bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

- Termo Organika od lat promuje budownictwo energooszczędne. Przy okazji unikalnego w skali kraju programu NFOŚiGW chcemy również pomóc inwestorom. Pracujemy nad pakietem, który wspólnie z wybranymi pracowniami architektonicznymi mamy zamiar na początku roku przedstawić wszystkim zainteresowanym dofinansowaniem. - mówi Krzysztof Krzemień z Termo Organiki - Chcemy w atrakcyjne ofercie dostarczyć inwestorom nasz kompletny system dociepleń  wraz z ciekawymi projektami domów, które spełnią wytyczne Narodowego Funduszu.

Termo Organika jest producentem unowocześnionych styropianów, które szczególnie są polecane do budownictwa o niskim zapotrzebowaniu na energię (szare styropiany). Materiały te zostały już przetestowane na pierwszym w Polsce modelowym domu pasywnym. Sprawdziły się również przy budowie pasywnej hali sportowej czy też pasywnego kościoła. Korzyści związane z budową domu w technologii budownictwa energooszczędnego to przede wszystkim niższe koszty wieloletniej eksploatacji - niższe rachunki za ogrzewanie, a także niższe koszty kredytu. Głównym celem projektu jest również ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 50 000 ton rocznie.

Szczegółowe informacje nt. programu dofinansowania znajdują się stronie: www.nfosigw.gov.pl

Źródło: Termo Organika

Wiecej

 

Firma powiązana:

Termo Organika

Telefon 12 427 07 40
www.termoorganika.pl
styropian@termoorganika.pl

Termo Organika