Nowości

Wapienne spoiwa mieszane PROVIACAL LB w ofercie Lhoist

19.12.2018

Produkty z grupy PROVIACAL na polskim rynku budowy infrastruktury drogowej, kolejowej i hydrotechniki są dobrze znane i z powodzeniem, stosowane od wielu lat. Teraz do grupy produktowej dołączyły nowe - hydrauliczne spoiwa mieszane PROVIACAL LB.

Co to takiego? Czy jest potrzebne? Przecież, na rynku już o pewnego czasu funkcjonują spoiwa hydrauliczne

Lhoist od samego początku działalności śledzi, z uwagą trendy na rynku budownictwa infrastrukturalnego, a także je kreuje. Naszą uwagę zwrócił fakt, że co raz częściej wykonawcy natrafiają podczas prowadzenia budowy na bardzo złożone i trudne mieszanki gruntowe. Stoi przed nimi poważne wyzwanie, muszą przy zachowaniu odpowiednich wytycznych technicznych i technologicznych, a także wyśrubowanych uwarunkowań ekonomicznych zrealizować inwestycję i spełnić wszystkie zakładane parametry jakościowe.

Odpowiedzią na te potrzeby są właśnie nasze prezentowane - wapienne spoiwa mieszane - PROVIACAL LB. Stanowią one rozszerzenie istniejącej oferty, a także są doskonałym uzupełnieniem uznanego, sprawdzonego, od lat stosowanego spoiwa PROVIACL ST.

Obecnie PROVIACAL LB jest produkowany w trzech wariantach recepturowych: PROVIACAL LB50 w którym zawartość wysokiej jakości wapna palonego (CaO) wynosi min. 50% oraz PROVIACAL LB 30C i PROVIACAL LB 30D, w których zawartość CaO jest na poziomie min 30%. Pozostały udział mieszanki stanowią wysokiej jakości surowce hydrauliczne jak cement portlandzki CEM I 42,5R, klinkier i inne.

Dzięki wysokiej zawartości CaO możemy trwale osuszać i uzdatniać grunt, natomiast dodatki materiałów hydraulicznych pozwala uzyskiwać wysokie parametry mechaniczne stabilizowanego gruntu. Innymi słowy, gdy na naszym kontrakcie pojawi się mieszanka gruntu spoistego z gruntem niespoistym (glina - piasek), możemy stosując nowe spoiwa: uzdatnić - część gruntową z gruntu spoistego oraz dla części gruntu niespoistego zbudować odpowiedni szkielet, zwiążąc je trwale. W ten sposób w jednym cyklu robocznym obrabiamy całą mieszankę gruntową, bez konieczności dodawania kolejnych materiałów i kolejnych cykli mieszania.

Spoiwa z serii PROVIACAL LB świetnie sprawdzają się przy różnorodnych mieszankach gruntowych pozwalając osiągać zakładane parametry projektowe i budować trwałe konstrukcje, takie jak - nasypy drogowe i kolejowe, podtorza tramwajowe i kolejowe, platformy, obwałowania.

źródło i zdjęcia: Lhoist

Wapienne spoiwa mieszane PROVIACAL LB w ofercie Lhoist

Firma powiązana:

Lhoist

Telefon 77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
www.lhoist.pl
cok@lhoist.com

Lhoist
Zobacz produkty: