Nowości

Wszystkie drogi prowadzą do REGULUSÓW?

13.08.2012

Na rynku techniki grzewczej przyjęła się nazwa „regulusy” w odniesieniu do produktów firmy REGULUS®-system z Bielska-Białej.

Powszechny stał się także synonim: regulusy = grzejniki dynamiczne.

Grzejnik dynamiczny to taki, który niewielkim nakładem energii, szybko osiąga pełną   moc, właściwą dla temperatury czynnika grzewczego, jakim jest zasilany. Jego dynamika wynika wprost z jego małej masy całkowitej (grzejnik + zawarta w grzejniku woda) a także z wysokiej sprawności w pobieraniu ciepła z wody instalacyjnej i skutecznym przekazywaniu tego ciepła otoczeniu. Takie ogrzewanie łatwo uruchomić i zatrzymać. Bezwładność systemu jest minimalna. Szybkie zatrzymanie grzania jest nie tylko istotne dla kosztów ogrzewania lecz także kluczowe dla szczególnie wysokiego komfortu cieplnego, który można osiągnąć dzięki zastosowaniu regulusów.

Zatem ekonomika i komfort. Przy gwałtownym wzroście nasłonecznienia w okresach przejściowych czy też przy pojawieniu się niespodziewanych uzysków ciepła, a takich we współczesnych domach jest bez liku, odpowiednio sterowana instalacja z regulusami szybko przestaje grzać i równie szybko ponownie podejmuje pracę. Wytworzona w dowolnym źródle ciepła energia dawkowana jest z aptekarską precyzją.

Unikalne możliwości regulusów to suma wielu elementów: 

  • specyficzna budowa – układ wodny z miedzi, układ oddawania ciepła z aluminium,

  • wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego – miedź i aluminium,

  • mała masa całkowita grzejnika wraz z wodą, 

  • duża powierzchnia wymiany ciepła – znacznie większa niż w innych typach grzejników. 

Regulusy budową przypominają chłodnicę. Stanowią wysokosprawny wymiennik ciepła. W miedzianej wężownicy płynie woda instalacyjna, a ciepło przekazywane jest do otoczenia poprzez aluminiowe emitery ciepła. Wysoki udział promieniowania z pofalowanej powierzchni grzejnika sprawia, że ciepło rozprowadzone jest w pomieszczeniu bardzo równomiernie.

Prócz masy, drugim ważnym parametrem odróżniającym regulusy od innych grzejników jest powierzchnia wymiany ciepła. Posiadają o 50% większą powierzchnię kontaktu z ogrzewanym powietrzem, od tej samej wielkości grzejników płytowych. Większa powierzchnia kontaktu oznacza sprawniejsze grzanie w niskich parametrach  czynnika grzejnego. Dlatego też regulusy to także grzejniki niskotemperaturowe. Stanowią doskonały punkt wyjścia do instalacji chłodząco-grzejącej –   klimakonwektorów.

Produkt dla myślących perspektywicznie

Zbudowanie instalacji centralnego ogrzewania ma charakter wieloletniej, najczęściej jednorazowej inwestycji. Wyposażenie wnętrz, a nawet kafelki czy też podłogę z czasem można zmienić. Nikt jednak, budując instalację c.o., nie myśli o jej wymianie z upływem czasu. Poza źródłem ciepła, które ulega zużyciu. Układ dystrybucji ciepła (grzejniki) powinien być uniwersalny i rozwojowy. Instalacja grzewcza jest trwale związana z każdą budowlą.

Na lata. Zatem należy poszukiwać grzejnika trwałego, ekonomicznie pracującego, zapewniającego komfort cieplny i zdrowy mikroklimat wnętrz mieszkalnych. Regulusy to grzejniki w 100% zbudowane z miedzi i aluminium, nierdzewne, odporne na  wysokie ciśnienia. Sprawnie współpracują z każdym źródłem ciepła. Gwarancja 25 lat.

Źródło: Regulus-System

Więcej

Firma powiązana:

REGULUS - system

Telefon 33 496 99 99, 33 815 10 25
www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl

REGULUS - system