Nowości

Farby elewacyjne Tikkurila Finngard

31.07.2012

W linii Finngard marki Tikkurila znajdziemy wysokiej jakości farby, o odpowiednich parametrach technicznych i w bogatym wyborze kolorów, przeznaczone do różnych powierzchni elewacyjnych.

Podstawowe zadania farby elewacyjnej to ochrona przed niszczącym wpływem czynników zewnętrznych, a także – dzięki trafnemu wyborowi kolorystyki – uzyskanie atrakcyjnego efektu dekoracyjnego.

Głównymi czynnikami negatywnie wpływającymi na stan techniczny i wygląd elewacji są: wahania temperatury i promieniowanie UV, wilgoć (opady atmosferyczne, wody gruntowe, wysoka wilgotność powietrza), mikroorganizmy (bakterie, glony, sinice, porosty, grzyby), a także zanieczyszczenia powietrza (sadza, pyły).

Zniszczenia elewacji mogą również powstawać w wyniku wcześniejszych błędów projektowych (złego doboru produktów), błędów wykonawczych czy np. niewłaściwego eksploatowania budynku. Te czynniki skutkować mogą pojawieniem się uszkodzeń, mających negatywny wpływ zarówno na estetykę budynku, jak i na jego stan techniczny.

Jak osiągnąć najlepsze efekty malowania elewacji? Oto kilka podstawowych zasad:

  • Podłoże należy gruntownie oczyścić – usunąć zalegający na jego powierzchni brud, tłuste plamy, wykwity solne, słabo przyczepne i odpadające warstwy starych powłok malarskich. Powierzchnia musi być twarda, sucha i czysta.

  • Przed naniesieniem farby elewacyjnej wszystkie niemalowane dotąd podłoża muszą zostać dokładnie zagruntowane.

  • Farba elewacyjna powinna zostać naniesiona w co najmniej dwóch warstwach.

  • Bardzo istotną rolę odgrywają warunki atmosferyczne. Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C. Nie należy malować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, podczas opadów atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko wystąpienia przymrozków. Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich to: temperatura 15- 20°C i wilgotność względna powietrza 55%.

  • Ściany malujemy od góry do dołu. Całą płaszczyznę należy pomalować jednego dnia. Przerwy technologiczne zaplanujmy na krawędziach ścian i narożnikach budynku. Malować należy techniką „mokre w mokre”, unikając powstania śladów narzędzia malarskiego.

  • Wybierając odcień farby elewacyjnej pamiętajmy, iż kolor na dużej płaszczyźnie ma o wiele intensywniejsze oddziaływanie wizualne niż na niewielkiej próbce. Warto wykonać wymalowanie próbne na niewielkim fragmencie ściany. Cały budynek powinien tworzyć spójną całość kolorystyczną. Elementy z jakimi barwa elewacji musi harmonizować to m.in. kolory: dachu, obróbek blacharskich, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej. Czym powinna wyróżniać się dobra farba elewacyjna?

Jedną z najważniejszych cech jest wytrzymałość na działanie czynników klimatycznych, w szczególności na oddziaływanie opadów atmosferycznych (w tym kwaśnych deszczy) i promieniowania UV. Równie ważna jest odporność na wnikanie w strukturę elewacji różnego rodzaju pyłów i zanieczyszczeń, przyspieszających proces niszczenia powłoki. Właściwości farby zależą od jej rodzaju, który należy dobrać do podłoża. Wówczas będziemy mieli pewność, że powłoka malarska będzie bardzo trwała.

Linia produktów Finngard marki Tikkurila zawiera wysokiej jakości farby fasadowe do malowania najbardziej popularnych podłoży.

Źródło: Tikkurila

Więcej

Firma powiązana:

Tikkurila Polska S.A.

Telefon 14 680 56 00, infolinia 801 88 99 65, 22 310 95 55
www.tikkurila.pl, www.tikkurilapotegakolorow.pl
tikkurilapolska@tikkurila.com

Tikkurila Polska S.A.