Nowości

Nowy system Rigiton - profesjonalne rozwiązania poprawiające komfort akustyczny

27.07.2012

System Rigiton to prosty sposób na zwiększenie powierzchni i poprawy własności dźwiękochłonnych powierzchni. Dodatkowo poprawa komfortu akustycznego i warunków pogłosowych.

System Rigiton pozwala zachować wygląd jednolitej, gładkiej powierzchni z delikatną fakturą przy równoczesnym wysokim wskaźniku pochłaniania dźwięku. Saint Gobain, właściciel marki Rigips wprowadza do swojej oferty system tynku dźwiękochłonnego Rigiton, produkowanego przez niemiecką firmę SCHERFF. Są to tynki mineralne, całkowicie niepalne – posiadają klasę reakcji na ogień A2-s1,d0.

Tynki akustyczne stosuje się wewnątrz pomieszczeń w celu zwiększenia ilości powierzchni dźwiękochłonnych, poprawy własności dźwiękochłonnych istniejących powierzchni, a co za tym idzie - poprawy komfortu akustycznego i warunków pogłosowych.

Wykonawcy mogą skorzystać z nowości poprzez dwa rozwiązania:

  • Rigiton TYNK - Specjalny system sufitów podwieszanych, będący połączeniem perforowanych płyt Rigiton (wzory 12/25q i 12-20/66) do tynkowania z tynkiem akustycznym Scherff. Grubość tynku w tym przypadku wynosi ok. 3 mm, a wskaźnik pochłaniania αw = 0,70 lub 0,75. System posiada oznakowanie katalogowe Rigips 4.07.22.
  • Nakładanie samego tynku na istniejące, twarde (odbijające dźwięk) powierzchnie ścian i sufitów. Grubość tynku powinna wynosić od 10 do 20 mm, a uzyskiwany wskaźnik pochłaniania będzie wynosił od 0,3 do 0,6, zależnie od grubości tynku i rodzaju podłoża.

Tynk Rigiton jest dostarczany w postaci sypkiej, w 10 kg workach. Po rozmieszaniu z wodą nanosi się tynk mechanicznie, agregatem o właściwie dobranej dyszy. Grubość warstwy powinna wynosić od kilku milimetrów do 2 centymetrów, zależnie od rozwiązania i oczekiwanych rezultatów. Typowa aplikacja składa się z warstwy tynku podkładowego, na który nakłada się grubszą warstwę tynku wierzchniego. Tynki są w kolorze białym, ale dają się łatwo barwić w masie. Na zamówienie mogą być dostarczane w uzgodnionym kolorze wg palety barw NCS.

Źródło:  Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips

Więcej

Firma powiązana:

Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips

Telefon 22 457 14 57 (58), 22 457 14 55, 0 801 328 788 (Doradcy Techniczni Rigips)
www.rigips.pl
doradcytechniczni@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products Polska - Rigips