Nowości

Tubes International: Kompensatory komorowe

07.12.2017

Projektowanie kompensatorów jest szczególnie trudnym wyzwaniem w przypadku instalacji produkcyjnych, w których medium stanowią substancje o dużej lepkości, m.in. asfalty, smoły, produkty chemiczne. Ze względu na charakterystykę medium, jak i budowę mieszka kompensatora, przepływ takich substancji przez kompensator jest znacznie utrudniony.

Media tego typu powodują ryzyko zatrzymywania i osadzanie medium wewnątrz fal kompensatora, utrudnianie przepływu, a w końcowych przypadkach nawet całkowite zablokowanie instalacji. W takich przypadkach podniesienie temperatury medium (jego ogrzewanie) bardzo często może wpływać na radykalne zmniejszenie, a nawet całkowite usunięcie tego typu problemów.

Kompensatory komorowe mogą być wykonywane w najróżniejszych wersjach, jak np. kompensatory kołnierzowe czy też kompensatory z króćcami do wspawania. Do ich budowy stosować można różne rodzaje stali w zależności od temperatury pracy, korozyjności medium oraz innych wymagań technologicznych. Istotny jest również rodzaj środowiska zewnętrznego otaczającego kompensator.

Kompensatory komorowe są rozwiązaniem niestandardowym, każdorazowo projektowanym według wymagań i warunków technicznych przedstawionych przez Klienta.

źródło i zdjęcia: Tubes International Sp. z o.o.

Tubes International: Kompensatory komorowe
Zobacz produkty: