Nowości

Nowość - ALPOL AB B25 PLUS

31.08.2016

Oferta marki ALPOL została poszerzona o nowy produkt ALPOL AB B25 Beton B25 PLUS o klasie R2, którego własności są deklarowane zgodnie z normą PN-EN 1504-3:2006 (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne).

Cechuje go wysoka przyczepność do podłoża (≥ 0,8 MPa), a wytrzymałość sprawdzana zgodnie z normą PN-EN 206:2013 klasyfikuje go jako beton klasy C20/25 nazywanej popularnie klasą B25. Beton B25 PLUS ma różnorodne zastosowania. Jest przeznaczony do wykonywania oraz napraw elementów betonowych, osadzania słupków ogrodzeniowych, ale może być stosowany także do wykonywania podkładów posadzkowych, warstw dociskowych, profilowania spadków (jako jastrych zespolony – min. grubość 25 mm, na warstwie odcinającej – min. grubość 40 mm, na warstwie termoizolacji - min.45 mm). Jego dodatkową zaletą jest możliwość mieszania i bezpośredniego dostarczania do miejsca wbudowania przy pomocy miksokreta.

źródło i zdjęcia: Alpol Gips

Firma powiązana:

Piotrowice II

Telefon 15 836 41 42, (DOK) 41 372 11 10-12
www.alpol.pl, www.stabill.pl, www.satyn.pl, www.huzar.com.pl
dok@piotrowice2.com.pl

Piotrowice II