Nowości

Płyta cementowo-włóknista "FASADA PANEL"

10.08.2016

Płyty cementowo-włókniste FASADA PANEL są przeznaczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W systemach dekoracji wewnętrznej jako płyty z betonu architektonicznego. W zastosowaniach zewnętrznych jako bardzo wytrzymałe okładziny elewacyjne w systemach elewacji wentylowanych oraz klejone bezpośrednio na ściany ogólnie dostępnymi klejami do kamieni naturalnych.

Płyty mogą być przykręcane, bez konieczności wcześniejszego nawiercania do konstrukcji aluminiowej lub drewnianej specjalnie dedykowanymi wkrętami ze stali kwasowej A2 lub innymi zabezpieczonymi przed korozją.

Zastosowanie

 • Okładziny wytrzymałe na uderzenia
 • Budownictwo szkieletowe (ściany szkieletowe)
 • Obszary o wysokim natężeniu ruchu, np. korytarze
 • Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Budynki gospodarcze
 • Tymczasowe obiekty budowlane
 • Ogrodzenia, ekrany akustyczne

Płyty FASADA PANEL powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu budowlanego z uwzględnieniem: Norm i przepisów techniczno-budowlanych a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002r.Poz 690 z zmianami), Normy PN EN 12467:2012, Instrukcji montażu opracowanej przez Producenta oraz przepisów BHP. Warstwy wykończeniowe stosować na płyty MgO wysuszone.

Parametry użytkowe

 • Gęstość suchego produktu - 1300 kg/m3 ±5%
 • Format standardowy - 1200 x 2400, Grubość płyty : 6, 8, 10, 12 mm
 • Wytrzymałość na zginanie wzdłuż 10,5MPa, W poprzek 13,8MPa
 • Współczynnik przewodnictwa ciepła zg. z PN-ISO8302:1998 - 0,20 W/mK
 • Przesiąkliwość po 24 godzinach - Bez przeciekania i kropli, Klasa reakcji na ogień - A2-S1,d0
 • Test moczenia i grzania- Bez zmian po 50 cyklach
 • Test mrożenia i moczenia - Bez zmian po 100 cyklach (kategoria A)
 • Nie zawiera azbestu

Zakres zastosowania

Płyty cementowo-włókniste FASADA PANEL są przeznaczone do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W systemach dekoracji wewnętrznej jako płyty z betonu architektonicznego. W zastosowaniach zewnętrznych jako bardzo wytrzymałe okładziny elewacyjne w systemach elewacji wentylowanych oraz klejone bezpośrednio na ściany ogólnie dostępnymi klejami do kamieni naturalnych. Płyty mogą być przykręcane, bez konieczności wcześniejszego nawiercania do konstrukcji aluminiowej lub drewnianej specjalnie dedykowanymi wkrętami ze stali kwasowej A2 lub innymi zabezpieczonymi przed korozją.

źródło i zdjęcia: Fasada System s.c.