Nowości

Bosch Security Systems wprowadza nową wersję oprogramowania Access Professional Edition (APE) 3.3 dla małych i średnich firm

08.07.2016

Oprogramowanie Bosch Access Professional Edition zwiększa wydajność, funkcjonalność i standard bezpieczeństwa systemów kontroli dostępu.

Nowa wersja skalowalnego oprogramowania umożliwia znaczące zwiększenie liczby czytników obsługiwanych przez jedną sieć. Można je w łatwy sposób zintegrować z systemem zarządzania wizyjnego Milestone XProtect Video Management System (VMS). Oprogramowanie wykorzystuje także zestaw narzędzi programistycznych SDK (software development kit) umożliwiający integrację funkcji innych producentów. Może być stosowane w środowisku Windows 10 i oferuje podwyższony standard bezpieczeństwa dzięki protokołowi szyfrowania Open Supervised Device Protocol (OSDP).

Oprogramowanie Bosch APE 3.3 umożliwia stworzenie sieci obejmującej maksymalnie 512 czytników i 64 piętra. Zarządcy dużych obiektów nie muszą już kupować droższego i bardziej złożonego oprogramowania w celu obsługi większej liczby czytników i stworzenia wysoce efektywnego, spójnego systemu kontroli dostępu.

Oprogramowanie APE 3.3 można w łatwy sposób zintegrować z oprogramowaniem Milestone XProtect VMS. Personel ochrony może dzięki temu zarządzać weryfikacją wizyjną oraz czytnikami dostępu i kontrolerami, korzystając tylko z jednego interfejsu oprogramowania Milestone. Nie są także konieczne dodatkowe szkolenia dla personelu, a klienci unikają dodatkowych opłat licencyjnych za zwiększenie liczby kanałów wideo.

Dzięki zaawansowanym narzędziom SDK programiści mają możliwość zintegrowania funkcji oferowanych przez innych producentów, takich jak informacje o posiadaczu karty, kontrola drzwi, monitoring czasu i obecności pracowników czy też systemy płacowe. Po wprowadzeniu danych użytkownika, są one dostępne w całym systemie, niezależnie od zintegrowanych funkcji, i można nimi zarządzać z poziomu interfejsu użytkownika oprogramowania APE 3.3.

Obsługa protokołu OSDP v2 umożliwia zaawansowaną, szyfrowaną komunikację pomiędzy czytnikami i kontrolerami, dzięki czemu managerowie ds. bezpieczeństwa mogą bezpiecznie zintegrować APE 3.3 z używanymi już urządzeniami firmy Bosch lub innych producentów. Komunikacja dwustronna umożliwia monitorowanie czytników i kontrolerów w celu zapewnienia ich właściwego działania. Komunikacja odbywa się w formie szyfrowanej, co zapewnia bezpieczeństwo przekazu na odcinku czytnik – kontroler – oprogramowanie do zarządzania. Rezultat to skuteczniejsza ochrona i większe bezpieczeństwo działania systemu kontroli dostępu.

Oprogramowanie Bosch APE 3.3 oferuje wyższy standard bezpieczeństwa, redukcję kosztów, większą funkcjonalność dzięki łatwiejszej integracji komponentów innych producentów, obsługę protokołu OSDP, a także możliwość zwiększenia liczby czytników.

źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.