Nowości

KAN Quick Floor - internetowy program do kalkulacji ogrzewania podłogowego

19.01.2012

KAN Quick Floor to internetowy program do szybkiej kalkulacji ogrzewania podłogowego zgodny z normą PN-EN 1264

KAN Quick Floor wykonuje obliczenia cieplne i hydrauliczne ogrzewań podłogowych w Systemie KAN-therm układanych metodą mokrą i suchą:
  • dobiera wydajności cieplne grzejników, wymagane rozstawy rur, ilości obwodów grzewczych w pomieszczeniach, oblicza spadki ciśnień w obiegach grzewczych,

  • sprawdza warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

Podaje specyfikację materiałów w Systemie KAN-therm łącznie z wyceną:

  • ilości rur, dylatacji termicznych oraz osprzętu instalacyjnego,

  • ilości i rodzaj izolacji termicznych w zależności od wybranego systemu układania rur,

  • ilości i wielkość rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,

  • rodzaju automatyki sterującej.

Źródło: KAN

Więcej

Firma powiązana:

KAN

Telefon 85 749 92 00
www.kan-therm.com
kan@kan-therm.com

KAN