Nowości

Nowe wersje przewodów grzejnych Raychem XTV oraz KTV

09.06.2016

Firma Pentair wprowadziła do swojej oferty nowe wersje przemysłowych przewodów grzejnych Raychem XTV, HXTV oraz KTV, które mogą być stosowane przy maksymalnej chwilowej temperaturze oddziaływania dochodzącej do 250°C/482°F. Poprzednie wersje umożliwiały stosowanie w temperaturach do 215°C/420°F.

Ponadto firma Pentair wprowadza systemowe podejście do metodologii prób zgodne z najnowszym wydaniem normy międzynarodowej IEEE 515 (wer. 2011, część 4.2.1.4: Próba płytkowa). Dane i algorytmy uzyskane z wykorzystaniem nowej metodologii prób pozwoliły na znaczne podwyższenie maksymalnych temperatur powłoki w przewodach Raychem XTV, HXTV oraz KTV w przypadku stosowania projektów dla warunków ustalonych w strefach zagrożonych wybuchem.

Dzięki temu te samoregulujące przewody grzejne mogą teraz być wykorzystywane w zastosowaniach o wyższych maksymalnych temperaturach rur w najbardziej niekorzystnym przypadku (procesowe lub niekontrolowane temperatury bądź z zastosowaniem sterowania z ogranicznikem temperatury), z zachowaniem tej samej klasyfikacji temperaturowej. Nowe wersje w takich przypadkach znacznie uproszczą proces projektowania i montażu, szczególnie w przypadku zastosowań w klasie temperaturowej T3.

źródło i zdjęcia: Pentair Thermal Management Polska