Nowości

Okna energeto® - energooszczędna rewolucja

13.12.2011

Systemy energeto® to nowy wymiar w projektowaniu okien, które są w stanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Każdy detal i zastosowane technologie są podporządkowane tej wizji. energeto® to zupełnie nowe spojrzenie na temat energooszczędności okien.

Okna energeto® opierają się na kombinacji dwóch innowacyjnych technologii aluplast:

  • "bonding inside" - specjalnych skrzydeł zaprojektowanych pod kątem wklejania szyb

  • "powerdur inside" - nowego rodzaju ram opracowanych we współpracy z firmą BASF z zastosowaniem tworzywa sztucznego Ultradur® High Speed, które zastępuje wzmocnienia stalowe stosowane w konwencjonalnych ramach.

Okna energeto® to zwiększona stabilność i bezpieczeństwo dzięki technologii "bonding inside"

Systemy energeto® umożliwiają wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania używanych dotychczas wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje szyba.

ZALETY TECHNOLOGII WKLEJANIA SZYB:

  • mniejsze ryzyko pękania szyb, brak miejscowych naprężeń szkła

  • większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby, mniejsze ryzyko wykrzywiania i osiadania okien

  • zmniejszenie ilości przypadków pękania szyb w wyniku błędnego zaszklenia

  • zwiększenie powierzchni przeszklenia - profile są niższe o ok. 10mm

  • lepsza izolacyjność akustyczna poprzez bezpośrednie powiązanie skrzydła z szybą

  • lepsze zabezpieczenie przed włamaniem - brak możliwości wypchnięcia szyby ze skrzydła, dzięki obwodowej szczelinie z klejem

„powerdur inside” – eleminujemy słabe ogniwa 

Metalowe wzmocnienia w oknach, w skutek wysokiej przewodności cieplnej, tworzą mostek termiczny i powodują pogorszenie właściwości cieplnych okien. Rezygnując całkowicie ze stosowania stalowych wzmocnień, do konstrukcji profili wprowadzone zostały specjalne termoplastyczne wkładki wzmocnione włóknem szklanym wykonane z tworzywa o nazwie Ultradur® High Speed, produkowanego przez firmę BASF. Technologia "powerdur inside z powodzeniem zastępuje stal stosowaną w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej okien przy tych samych mechanicznych właściwościach okna.

Okna energeto® to efektywne wykorzystanie energii słonecznej i dodatkowe zyski cieplne

Chęć spełnienia postulatu efektywnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej ze słońca w budynkach zaowocowała kolejnymi zmianami w konstrukcji profili okiennych, polegającymi na obniżeniu wysokości pakietu profili. Wyeliminowanie z konstrukcji wzmocnień stalowych pozwoliło na opracowanie bardzo wąskie konstrukcji zestawu rama/skrzydło o szerokości zaledwie 107 mm.

Dzięki bardzo ciekawej optyce profili uzyskano większe powierzchnie przeszkleń, co zapewnia lepsze doświetlenie pomieszczeń, jak również dzięki odpowiednim szybom dodatkowe bierne zyski cieplne. To idealne rozwiązanie do projektowania przepełnionych światłem elewacji budynków, jak również dla renowacji, gdzie często na skutek wymiany okien zmniejsza się również powierzchnia przeszklenia.

Okna energeto® - energooszczędność w standardzie

Dzięki wprowadzonym innowacjom systemy energeto®, już w standardowym rozwiązaniu, posiadają o ponad 40 % lepsze właściwości cieplne od standardowo stosowanych obecnie profili okiennych. Wyeliminowanie wzmocnień stalowych pozwoliło na likwidację mostków termicznych i uzyskanie współczynnika przenikania ciepła ram do Uf = 0,94 W/m²K.

Warto podkreślić, iż bardzo wyśrubowane parametry wynoszące Uf = 1,0 W/m²K  udało się uzyskać już przy standardowej głębokości zabudowy profili wynoszącej 70 mm. Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,7 W/m2K, czyli spełniający wymogi stawiane oknom w tzw. budownictwie pasywnym.

energeto® "foam inside" - ciepłe jeszcze cieplejsze

Systemy energeto®, to jedne z niewielu systemów okiennych, które pozwalają na tworzenie tzw. okien pasywnych, już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2*K).

Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu kolejnej nowinki technicznej wprowadzonej, czyli technologii „foam inside", polegającej na opcjonalnej możliwości wypełniania wewnętrznych komór profili materiałem izolacyjnym. Po wypełnieniu komór profili uzyskuje się współczynnik przenikania ciepła do Uf=0,79 W/m2K. Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie energeto® 8000 /foam inside certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych

Źródło: Aluplast

Więcej