Nowości

Alter: System DIN

01.06.2016

Modułowy System Detekcji i Nadzoru – DIN przeznaczony jest do stosowania we wszystkich typach obiektów, gdzie modułowa budowa systemu jest niewatpliwą zaletą pozwalającą na elastyczne dostosowywanie elementów systemu detekcji gazów oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi do indywidualnych wymagań.

Z powodzeniem może być stosowany zarówno w garażach podziemnych i parkingach oraz innych dużych obiektach typu: hale magazynowe, produkcyjne itp. System dostosowany jest do montażu na szynę DIN oraz uwzględnia możliwość jego późniejszej, elastycznej rozbudowy o kolejne moduły.

Podstawowe elementy systemu

System składa się z trzech podstawowych jednostek:

  • Konwerter transmisji głowic KT-16 - urządzenie pośredniczące pomiędzy głowicami pomiarowo-detekcyjnymi, a jednostką nadrzędną. Przy jego pomocy możliwa jest standardowa komunikacja z głowicami.
  • Głowice pomiarowo-detekcyjne gazów wybuchowych i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu ( typ SMARTmini, MGX-70, GDX-70).
  • Moduł wizualizacyjny MW-32 służący do sygnalizowania stanów głowic pomiarowo-detekcyjnych podłączanych poprzez konwertery KT-16.

Dodatkowe elementy systemu

Kolejnymi elementami systemu mogą być urządzenia nadrzędne takie jak: systemy wizualizacji, komputery, sterowniki przekaźników, sterowniki PLC oraz inne. Dodatkowym elementem systemu, zamiast urządzenia nadrzędnego, mogą być moduły wyjść prądowych 4-20mA. W zależnosci od potrzeb, do systemu można podłączyć wiele innych jednostek z nim współpracujących typu: zasilacz awaryjny ZA-DIN, który jest urządzeniem buforowym służącym do podtrzymywania zasilania w przypadku awarii zewnętrznego zasilacza lub sieci go zasilającej, świetlne tablice ostrzegawcze typu OTS-12, sygnalizatory optyczno-akustyczne, elektrozawory, moduły wyjść przekaźnikowych typu SMP-8.

źródło i zdjęcia: ALTER S.A.

Firma powiązana:

ALTER S.A.

Telefon 61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
www.altersa.pl
alter@altersa.pl

ALTER S.A.