Nowości

Centrale wentylacyjne Enervent – maksymalna efektywność i komfort

01.04.2016

Centrale wentylacyjne Enervent pro­dukowane są w Finlandii od ponad 30 lat. Projektowane są do pracy w ekstremalnych, skandynawskich warunkach klimatycznych, dlatego też wybór serca centrali mógł być tylko jeden: obrotowy wymiennik ciepła. Charakteryzuje się on wysoką sprawnością w każdych warunkach w przeciwieństwie do wymienników płytowych, gdzie stopień odzysku ciepła spada wraz z temperatu­rą powietrza zewnętrznego.

Maksymalna sprawność central Enervent wyno­si do 87%, ale średni roczny odzysk ciepła ponad 70%. W kategoriach efektywności energetycznej "ecoDesign" zostały one ocenione jako kategoria "A+" dla strefy klimatycznej zimnej (Polska). Centrale z wymiennikiem obrotowym odzyskują również wilgoć, co jest bardzo istotne w polskim klimacie, gdyż zapobiega niekorzystnemu dla naszego zdrowia prze­suszeniu powietrza. Na życzenie Klienta centrale Enervent mogą być wyposażone w wymienniki higroskopijne, które odzyskują znacznie więcej wilgoci niż wymienniki standardowe.

Maksymalna sprawność central Enervent wyno­si do 87%, ale średni roczny odzysk ciepła ponad 70%

Szeroka gama central i intuicyjna automatyka

Gama central z odzyskiem ciepła firmy Enervent jest bardzo szeroka, co pozwala wybrać rozwiązanie optymalnie dostoso­wane do własnych potrzeb. Centrale z serii LTR mogą pracować zarówno w pomiesz­czeniach ogrzewanych, jak i nieogrzewa­nych, po zaizolowaniu wełną o grubości 100 mm. Pozostałe centrale można monto­wać tylko w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej +5°C.

Automatyka ma znaczący wpływ nie tylko na dzia­łanie centrali, czy na wygodę obsługi, ale również na oszczędność energii

Automatyka ma znaczący wpływ nie tylko na dzia­łanie centrali, czy na wygodę obsługi, ale również na oszczędność energii. Najbardziej popularną w Polsce centralą z oferty Enervent jest LTR-3 EC, która posiada automatykę standardową. Podstawowe sterowanie ECC spełnia wymagania większości Klientów, a na dodatek jest bardzo atrakcyjne cenowo. Właśnie w cenie i jakości należy upatrywać tak dużej popularności tego modelu. Sterownik ECC posiada 4 biegi (każdy z biegów można ustawić za pomocą trymera na płycie głównej), 4 poziomy temperatury nawiewu (modele ECE), włączenie/wyłączenie odzysku ciepła oraz sygnalizację alarmu. Centralę można wyposażyć też w przycisk nadciśnienia, który jest niezwykle przydatny np., gdy chcemy rozpalić w kominku. Chociaż ECC jest najprostszym typem automatyki do central Enervent, to jednak umożliwia sterowanie zewnętrznym sygnałem cyfrowym, pochodzącym np. z systemu automatyki lub zarządzania budynkiem (BAS lub BMS). Sterowanie ECC może być zastosowane tylko do central standardowych (modele EC) lub z nagrzewnicą wtórną elektryczną (modele ECE). W pozostałych przypadkach niezbędne jest zastosowanie automatyki zaawansowanej.

Na szczególną uwagę zasługuje najnowszy typ automatyki MD. Dzięki niej możemy sterować centralą Enervent zdalnie przez Modbus, KNX (opcja), Ethernet i Internet (eAir Web). Dzięki usłudze w chmurze internetowej Enervent eAir sterowanie możliwe jest z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, wykorzystując do tego celu komputer, tablet lub smartfon. Z punktu widzenia Użytkownika najważniejszym elementem automatyki MD jest bezprzewodowy panel sterujący eAir z ekranem dotykowym. Sterowanie centralą wentylacyjną jest teraz łatwe i przyjazne, a za­awansowane funkcje uruchamiane są przez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie dotykowym. Ciekawym rozwiązaniem jest nowa funkcja "Eco", która maksymalizuje wydajność energetyczną central Enervent, a więc minimalizuje koszty zuży­cia energii. Sterownik eAir, jak i sterowanie przez internet dostępne są w polskiej wersji językowej.

Firma Enervent oferuje także cen­trale z nagrzewnicami i chłodnicami wtórnymi wodnymi, również do współpracy z pompami ciepła. Po­wietrze nawiewane będzie schładzane lub ogrzewane, co wpłynie na znaczne oszczędności energii i przyjem­niejszy klimat w domu.

Najbardziej zaawansowane centrale w ofer­cie Enervent to urządzenia z serii Premium i SuperiorEnervent Premium – centrale z pompą ciepła

Najbardziej zaawansowane centrale w ofer­cie Enervent to urządzenia z serii Premium i Superior. Stanowią one połączenie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i powietrznej pompy ciepła, gdzie agregat skraplający montowany jest na zewnątrz budynku (MDX) lub pompa ciepła jest całkowicie wbudowana (HP). Interesującym rozwiązaniem opracowanym przez Enervent są centrale wentylacyjne z serii Superior. Bazują one na centralach HP, w których zamontowano dodatkowy wymiennik ciepła. Wymiennik ten odzyskuje energię odpadową generowaną w czasie pracy pompy ciepła, a następnie wykorzystuje ją np. do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania lub chłodzenia powietrza nawiewanego itp.

Wstępne podgrzewanie lub schładzanie powietrza zewnętrznego

Centrale Enervent wyposażone w automatykę MD mogą współpracować z glikolowym wymiennikiem ciepła Enervent CHG lub gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła. Zastosowanie wymiennika CHG lub GWC ma na celu wstępne podgrzewanie powietrza zimą i schładzanie latem. Takie rozwiązanie zapewnia znaczne oszczędności dzięki zmniejszeniu zużycia energii potrzebnej do ogrzania i chłodzenia powietrza wentylacyjnego. Taki układ poprawia niezawodność systemu wentylacji, także przy ekstremalnych temperaturach powietrza zewnętrznego. Latem możemy chłodzić powietrze nawiewane bez zastosowania dodatkowych urządzeń chłodzących.

Interesującym rozwiązaniem opracowanym przez Enervent są centrale wentylacyjne z serii Superior

Centrale Enervent są poddawane ba­daniom potwierdzającym ich parametry, m. in. urządzenia z serii LTR-2 i Pelican posiadają certyfikat Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt.

Bliższe informacje i porady dostępne na profilu "EnstoEnerventPL" na Facebooku!

źródło i zdjęcia: Ensto 

Firma powiązana:

Ensto Pol

Telefon 801 360 066
https://www.ensto.com
biuro@ensto.com

Ensto Pol