Nowości

Garaż estetyczny i w pełni zabezpieczony. Paroc przedstawia płytę sufitową PAROC CGL 20cy

08.03.2016

Garaże podziemne lub wpisane w bryłę danego obiektu odgrywają istotną rolę w kontekście efektywności energetycznej całego budynku. W przypadku tego typu pomieszczeń, stropy oddzielające przestrzeń ogrzewaną od nieogrzewanej należy traktować jak przegrodę zewnętrzną, która wymaga odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej. Oba warunki można spełnić, stosując płytę sufitową PAROC CGL 20cy.

PAROC CGL 20cy to niepalna płyta lamelowa z wełny kamiennej, którą można stosować w charakterze izolacji termicznej i akustycznej istniejących oraz nowych stropów piwnicznych i garażowych. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła (λD = 0,037 W/mK), produkt skutecznie zapobiega ucieczce energii cieplnej z pomieszczeń ogrzewanych, dbając przy tym o niskie koszty eksploatacyjne, bezpieczeństwo oraz komfort akustyczny osób znajdujących się po obu stronach stropu. Wykorzystując naturalną elastyczność materiału, płyta skutecznie absorbuje dźwięki powietrzne i uderzeniowe, a paroprzepuszczalna i odporna na wilgoć wełna kamienna pozwala na swobodnie odprowadzenie pary wodnej z przegrody na zewnątrz budynku, chroniąc konstrukcje przed zawilgoceniem i rozwojem pleśni i grzybów. Płyta posiada klasę reakcji na ogień A1, odpowiadającą klasyfikacji "wyrób niepalny", dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo pożarowe między piętrami i spełnia wymagania stawiane w Warunkach Technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.

PAROC CGL 20cy to niepalna płyta lamelowa z wełny kamiennej, którą można stosować w charakterze izolacji termicznej i akustycznej

Dzięki lamelowemu układowi włókien, płyty PAROC CGL 20cy nie wymagają mechanicznego kotwienia do stropu. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża sufitowego, płyty są gotowe do przyklejenia metodą grzebieniową, w dwóch etapach. Fabrycznie zagruntowana powłoką krzemianową warstwa wierzchnia ze ściętymi krawędziami ułatwia i przyspiesza montaż, gdyż nie wymaga obróbki, przycinania i szlifowania wełny. Płyty stanowią idealną warstwę podkładową dla końcowego wykończenia sufitu – fazowane krawędzie, po końcowym natryśnięciu farby dekoracyjnej, pozwalają na osiągnięcie równego i estetycznego wyglądu zaizolowanej powierzchni sufitu.

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża sufitowego, płyty są gotowe do przyklejenia metodą grzebieniową

Rada eksperta:

- "Podłoże betonowe od dolnej strony stropu powinno charakteryzować się odpowiednią przyczepnością. W przypadku podłoża problematycznego, przed montażem izolacji należy je zabezpieczyć odpowiednim preparatem gruntującym. Płyty izolacyjne przyklejamy „na mijankę”, nanosząc zaprawę klejową na płytę w dwóch krokach: najpierw przez przeszpachlowanie gładką stroną pacy, a następnie naniesienie i rozprowadzenie kolejnej warstwy pacą zębatą. W celu optymalnego wykończenia wierzchniej warstwy stropu izolowanego płytami PAROC CGL 20cy, zaleca się używanie farb o strukturze porowej, które podwyższają właściwości dźwiękochłonne konstrukcji. Dla równomiernego pokrycia farbą, natrysk wykonujemy z odległości ok. 30 cm".

Adam Buszko
Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych
Paroc Polska

źródło i zdjęcia: Paroc

Firma powiązana:

Paroc

Telefon 61 468 21 90
www.paroc.pl
paroc.polska@paroc.com

Paroc