Nowości

Kotły Żywiec przedstawiają kocioł AGAT

01.02.2016

Kotły AGAT przeznaczone są dla klientów wykorzystujących jako paliwo nie tylko węgiel kamienny czy brunatny ale szerszą gamę paliw stałych takich jak min. koks, miał, muł, zrębki drzewa czy drewno kawałkowe. Konstrukcja tego kotła to odpowiednik wymiennika RUBIN różniąca się zastosowanym rusztem wodnym.

Konstrukcja tego kotła to odpowiednik wymiennika RUBIN różniąca się zastosowanym rusztem wodnymZastosowany ruszt wodny chroni palenisko przed uszkodzeniami spowodowanymi użyciem koksu jako paliwa podstawowego. Również mieszanki paliw koksujących z innymi paliwami zastępczymi można bezpiecznie spalać na tego typu palenisku. Konstrukcja kotła realizuje technikę górnego spalania która należy do najpopularniejszych sposobów spalania paliwa. W kotle o takim systemie całe paliwo wypełniające komorę wymiennika poddawane jest działaniu ognia, a szybkość oraz jakość spalania uzależniona jest od ustawień przepływu powietrza. Dość łatwo więc jest osiągnąć dużą moc cieplną.

Duża komora paleniskowa umożliwia załadunek paliwa w ilości gwarantującej wielogodzinne spalanie. Kotły pracują z wykorzystaniem naturalnego ciągu powietrza przez co nie potrzebują zasilania elektrycznego. Urządzenie standardowo przystosowane jest do zamontowania zestawu nadmuchowego, który wspomaga proces spalania.

Dodatkowo oprócz stosowania atestowanej blachy grubości 6mm, modele 14-29 kW wyposażono w mechaniczny przegarniacz zładu paliwa co znacznie ułatwia obsługę urządzenia.

źródło i zdjęcia: Kotły Żywiec

Firma powiązana:

Kotły Żywiec

Telefon 33 861 53 19
www.kotlyzywiec.eu
sprzedaz@kotly-zywiec.com.pl

Kotły Żywiec