Nowości

ID Electronics poleca czujkę ruchu do sterowania oświetleniem SG 360 P KNX

26.01.2016

Bardzo czuła i super płaska czujka ruchu do sterowania oświetleniem. Przeznaczona do montażu sufitowego (do montażu nie jest wymagana puszka montażowa).

Dzięki zastosowaniu czterech czujników PIR oraz soczewki o wysokiej rozdzielczości możliwe jest wykrywanie nawet najmniejszego ruchu w obszarze o kącie detekcji 360°. Dodatkowo podział na cztery osobne czujniki PIR umożliwia ich poszczególne wyłączanie, co wiąże się ze zmianą kąta widzenia czujki. Czujnik ten umożliwia także pomiar natężenia oświetlenia oraz posiada wyjście liniowe (czujnik nie zawiera kadmu). Natężenie oświetlenia jest mierzone za pomocą czujnika wyposażonego w filtr optyczny, a wartość może być odczytywana w luksach. Dodatkowo Czujnik obecności posiada dwa niezależna kanały do regulacji oświetlenia i HVAC (możliwość sterowania za pomocą pilota podczerwieni). Tryb regulacji światła, oraz inne parametry mogą być ustawiane w zależność od potrzeb: wg natężenia światła lub parametrów zdefiniowanych przez użytkownika np. próg natężenia oświetlenia. Czujki ruchu posiadają możliwość regulacji oświetlenia wg wartości progowych. Czujnik SG 360 P KNX / KLR posiada dodatkowo możliwość ustawienia funkcji nadążnej regulacji oświetlenia.

źródło i zdjęcia: ID Electronics

Firma powiązana:

ID Electronics Sp. z o.o.

Telefon 22 649 60 95, 22 649 60 94
www.ide.com.pl
ide@ide.com.pl

ID Electronics Sp. z o.o.