Nowości

Nowości w ofercie SAS: kotły SAS SMART i SAS BIO SOLID

10.12.2015

SAS SMART o mocy 10 kW powstał z myślą o niewielkich kotłowniach w budynkach o pow. 90-130 m2. Przeznaczony jest dla użytkowników zainteresowanych kotłem do automatycznego spalania eko-groszku.

Dodatkowo wyposażony został w ruszt stalowy do awaryjnego spalania drewna sezonowanego i przepustnicę spalin GRATIS. Regulacja procesu spalania może odbywać się w oparciu o pomiar temperatury w retorcie przy pomocy czujnika żaru obsługiwanego przez regulator MultiFun. Rozwiązanie to eliminuje wykonywanie ręcznych korekt w sterowaniu procesem spalania.

SAS BIO SOLID to kocioł klasy 5 do spalania peletów. Budowa konstrukcyjna bazuje na technologii zastosowanej w SAS SOLID z myślą o użytkownikach zainteresowanych kotłami do spalania biomasy w postaci peletów. Zamiast retorty do spalania eko-groszku zastosowano sprawdzoną konstrukcję – palnik peletowy SAS MULTI FLAME objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP. SAS BIO SOLID spełnia restrykcyjne wymagania normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej (> 92%) i emisji zanieczyszczeń dlatego może brać udział w gminnych programach dofinansowania zakupu kotła.

źródło i zdjęcia: ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI SAS

Firma powiązana:

ZMK SAS

Telefon 41 378 46 19
www.sas.busko.pl
biuro@sas.busko.pl

ZMK SAS