Nowości

Modyfikowana akrylowa farba emulsyjna EcoBiała firmy Pigment

21.09.2015

EcoBiała jest wodorozcieńczalną farbą akrylową przeznaczoną do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych wykonanych z różnego rodzaju podłoży mineralnych takich jak tynki gipsowe, cementowe, cementowo wapienne, cegły, beton oraz drewno, materiały drewnopochodne i płyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki należy malować po 3-4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, gipsem lub gładzią. Podłoża pyliste, silnie chłonące wodę należy zagruntować preparatem Biel-Grunt lub Grunder. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W przypadku koloryzowania farby pigmentami innych producentów należy przeprowadzić próbę. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Uwagi:

Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

  •     malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
  •     stosować i przechowywać w temp. +5+30°C,
  •     czas schnięcia: około 2 godziny,
  •     ilość warstw: 2-3,
  •     wydajność: ok. 8 m2/l,
  •     mycie narzędzi: woda wodociągowa
  •     Atest Higieniczny PZH,
  •     Norma: PN-C-81914:2002
  •     Gwarancja: 18 miesięcy od daty produkcji.

Więcej informacji  na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Pigment

 

  

 

 

 

Firma powiązana:

Pigment

Telefon 91 462 10 20, 91 469 23 09
www.pigment.inet.pl, www.titanium-tech.pl
pigment@pigment.inet.pl

Pigment