Nowości

Zewnętrzny czujnik irradiancji (energii słonecznej) - pyranometr poleca ID Electronics

02.09.2015

Zewnętrzny czujnik irradiancji (strumienia przychodzącej energii słonecznej odbieranej jako ciepło, mierzonej w watach na metr kwadratowy) - pyranometr – KNX PY firmy Elsner Elektronik, przeznaczony do zastosowania w instalacjach inteligentnego budynku.

Zewnętrzny czujnik KNX PY wykorzystywany jest do pomiaru irradiancji odbieranej jako ciepło. Przetworzone wartości są przekazywane poprzez magistralę KNX / EIB do urządzeń obsługujących inteligentny budynek, inteligentne mieszkanie czy inteligentny dom. Zmierzone natężenie promieniowania (wat na metr kwadratowy) pozwala uzyskać informację o energii dostarczonej do obszaru w określonym czasie. Wartości mogą być odczytane przez czujnik KNX PY. Czujnik posiada cztery styki przełączające z regulacją wartości progowych,  jak również dodatkowe bramki logiczne AND i OR.

Cały system czujników, zaawansowana elektronika i elektronika przyłączenia magistrali mieści się w kompaktowej obudowie zewnętrznego czujnika irradiacji KNX PY.

Praktycznym zastosowaniem czujnika irradiancji  jest zabezpieczenie przed przegrzaniem (np. użycie zasłon). Innym zastosowaniem czujnika irradiancji KNX PY może być kontrola kolektora słonecznego (podgrzewanie wody). Gdy irradiancja osiągnie wartość progową zostaje włączona pompa wodna.

Możliwości funkcjonalne:

  • Irradiancja: bieżąca wartość irradiancji (W/m2) i strumienia energii (kWh/m2).
  • Wirtualne styki przełączające: dane mogą być używane do sterownia 4 wirtualnych wyjść przełączających, które porównują bieżące odczyty z ustawionymi wartościami progowymi (wartości progowe można ustawić we właściwościach lub za pomocą obiektów grupowych).
  • Bramki logiczne 2 x AND, 2 x OR:  każda bramka posiada 4 wejścia. Każdy przypadek przełączenia jak również 8 stanów logicznych (w formie obiektów grupowych) mogą być użyte jako dane wejściowe dla bramki logicznej. Wyjście każdej bramki może być skonfigurowane jako 1-bitowe lub 2 x 8-bitów.

Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą oprogramowania KNX / ETS.

Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcia: ID Electronics

Firma powiązana:

ID Electronics Sp. z o.o.

Telefon 22 649 60 95, 22 649 60 94
www.ide.com.pl
ide@ide.com.pl

ID Electronics Sp. z o.o.