Nowości

Nowości AS Odwodnienia liniowe - 2015 !!!

21.08.2015

Wraz z rozwojem i rosnącym, stałym zapotrzebowaniem na nasze produkty, firma AS wprowadziła w tym roku na rynek odwodnienia szczelinowe monolityczne AS-S300 Typ I i odwodnienia liniowe AS-400 Typ M. W swojej ofercie posiadamy również separatory koalescencyjne i lamelowe substancji ropopochodnych.

AS-S300

System AS-S300 jest rozszerzeniem naszej oferty odwodnień szczelinowych monolitycznych „Typu I”, który może być zastosowany w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Odwodnienie to nie wymaga obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy betonowej, która ma zapobiegać osiadaniu kanału.
Korytko wytworzone jest z betonu polimerowo – cementowego w klasie C90/105, który jest wzmocniony włóknem szklanym alklioodpornym.

Beton zastosowany do tego odwodnienia charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrażających ("+R"), oraz odpornością chemiczną, w tym na substancje ropopochodne zgodnie z normą PN-EN 858-1:2005. Wnętrze korytka szczelinowego - wykonane jest z PVC, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i posiada wiele zalet takich jak:

• odporność chemiczna
• doskonałe warunki hydrauliczne, dzięki gładkiej powierzchni
• montaż niewymagający dodatkowego uszczelnienia na łączeniach
• łączenie kielichowe na gumową uszczelkę.

AS-400

System AS-400 jest rozszerzeniem naszych odwodnień liniowych z rusztem o szerokości wewnętrznej 400 mm.
Odwodnienia liniowe z rusztem charakteryzują się wysoką jakością, między innymi dzięki betonowi wysokiej wytrzymałości, ramek ze stali gorącowalcowanej, ocynkowanej ogniowo, które są zakotwione w ściankach korytka i rusztów z żeliwa sferoidalnego przykręcanych śrubami ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości, które stanowią jednocześnie mechanizm blokujący, zapobiegający „klawiszowaniu” i przesuwaniu się rusztów.

Separatory OIL I i OIL S I

Od tego roku posiadamy w naszej ofercie również separatory koalescencyjne I lamelowe substancji ropopochodnych z tworzyw sztucznych, które spełniają wymagania normy
PN-EN 858:2005, oraz posiadają oznakowanie CE.

Separatory są urządzeniami przepływowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej, gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię, oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie.

Separatory wyposażone są we wkłady koalescencyjne i lamelowe, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze, a poprzez to wzbudzenie, lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe, do odbiornika naturalnego, lub kanalizacji. Zamknięcie pływakowe zamyka się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi.

źródło i zdjęcia: AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Firma powiązana:

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych

Telefon 22 750 29 00, 22 737 05 22-23, 602 392 652, 606 894 487
www.aspph.pl
biuro@aspph.pl

AS PPH Producent odwodnień liniowych i punktowych