Nowości

AKRYLEN GRUNT firmy Pigment - antykorozyjna farba podkładowa wodorozcieńczalna

21.08.2015

AKRYLEN GRUNT jest wodorozcieńczalną farbą akrylową przeznaczoną do antykorozyjnego gruntowania powierzchni stalowych przed malowaniem emalią lub farbą nawierzchniową. Może być stosowany też na inne materiały budowlane, sąsiadujące z powierzchnią chronioną antykorozyjnie, jak: powierzchnie betonowe, tynk, cegły.

AKRYLEN GRUNT daje trwałą, wodoodporną, powłokę. Zawiera pigmenty antykorozyjne bez ołowiu, chromu, kadmu i innych metali szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Zawiera wodną dyspersję żywicy akrylowej, pigmenty mineralne, specjalnie dobrane, odporne chemicznie wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz środki modyfikujące.

Dodatkowymi zaletami farby są: łagodny zapach w czasie malowania oraz znacznie krótszy czas schnięcia w porównaniu z typowymi farbami rozpuszczalnikowymi, możliwość mycia sprzętu wodą (na świeżo). A ze względu na niską emisję składników lotnych może być stosowana w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi. Odpowiedni skład nadaje powłoce odporność na zmienne warunki atmosferyczne i wodę.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie: 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, czyste, pozbawione rdzy, tłustych plam i pyłu. Powierzchnię przeznaczoną do odnowienia należy dokładnie odpylić i odtłuścić (szczególnie ślady olejów i smarów). Stare powłoki z emalii i farb z połyskiem należy zmatowić papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Niedokładne przygotowanie powierzchni może być przyczyną łuszczenia się i innych wad powłoki.

Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować farbą nierozcieńczoną (w postaci handlowej). W przypadku jej zgęstnienia można bezpośrednio przed użyciem nieznacznie rozcieńczyć wodą pitną. Unikać nadmiaru wody, zbytnie rozcieńczanie pogarsza jakość powłoki. W przypadku renowacji starych dachów należy mechanicznie usunąć warstwę mchów i porostów, zmyć resztki preparatem chemicznym GrzyboSTOP (postępując zgodnie z zaleceniami producenta) oraz dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem. Powierzchnia starej farby powinna zostać wyczyszczona w sposób zapewniający wystarczającą przyczepność nowej, np. przy pomocy szczotki drucianej.

Zabrudzenia takie, jak: resztki glonów, ziarna piasku, pył, zanieczyszczenia pochodzące z pobliskich drzew, łuszczące się fragmenty starej farby pozostawione pod powłoką mogą być przyczyną łuszczenia się nowej farby. W przypadku mocno skredowanych powłok może być konieczne zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej (piaskowania).

Stare farby rozpuszczalnikowe z połyskiem lub nieusunięte resztki takich farb mogą spowodować znaczną utratę przyczepności nowej powłoki. Farba nałożona pierwotnie przez producenta dachówek też może przyczynić się do pogorszenia przyczepności. Resztki tej powłoki znajdujące się w podłożu utrudniają związanie się nowej warstwy.

Podłoże przemyć preparatem SULFANOL A przy pomocy szczotki, a następnie dokładnie spłukać wodą. Pozostawione resztki preparatu mogą pogorszyć przyczepność farby.

STOSOWANIE:

Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przygotowaną, suchą powierzchnię malować 1-2 krotnie farbą nierozcieńczoną (w postaci handlowej). Nie rozcieńczać nadmierną ilością wody dla zwiększenia wydajności! Na dachówkach uzyskana powłoka powinna mieć grubość co najmniej 0,05 mm. Zbyt cienka powłoka nie zapewni dostatecznej ochrony i pogorszy trwałość wymalowania. Pierwszą warstwę zaleca się malować pędzlem.

Najlepsze warunki schnięcia występują przy umiarkowanej pogodzie, bez nadmiernego nasłonecznienia, wiatru i przy niskiej wilgotności powietrza. Świeżo nałożoną powłokę chronić przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i silnym wiatrem.

Prace malarskie wykonywać w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub natryskiem. Następne warstwy nanosić po około 4 godz. (niższe temp. i większa wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia). Sprzęt malarski natychmiast po zakończeniu prac umyć w wodzie.

Więcej informacji  na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Pigment

 

  

 

 

 

Firma powiązana:

Pigment

Telefon 91 462 10 20, 91 469 23 09
www.pigment.inet.pl, www.titanium-tech.pl
pigment@pigment.inet.pl

Pigment