Nowości

Wydłuż żywotność kotła i pompy - sprzęgła hydrauliczne Keller oferuje Grupa SBS

11.08.2015

W pierwszych dniach sierpnia w ofercie marki Keller pojawiły się nowe produkty – sprzęgła hydrauliczne Keller z ociepleniem. Dzięki ich zastosowaniu o nawet 30% wydłużona zostaje żywotność kotła (dzięki doskonałej ochronie przed niską temperaturą wody powrotnej) oraz pomp instalowanych w instalacjach grzewczych (dzięki wzajemnemu niezakłócaniu pracy).

Wydłuż żywotność kotła i pompy - sprzęgła hydrauliczne Keller oferuje Grupa SBSPraca sprzęgieł hydraulicznych Keller odbywa się automatycznie – nie trzeba wykonywać żadnych regulacji wstępnych. Rozruch kotła przebiega przy zamkniętym przepływie obiegu grzewczego, co chroni urządzenia przed niskotemperaturową korozją. Jest to szczególnie istotne w przypadku kotłów na paliwa stałe. Komfort użytkowania sprzęgieł Keller jest zapewniony także dzięki wykorzystaniu systemów odmulania i odpowietrzania układów grzewczych oraz obecności w zestawie odpowietrznika i zaworu spustowego.

Wydłuż żywotność kotła i pompy - sprzęgła hydrauliczne Keller oferuje Grupa SBSZakup sprzęgieł hydraulicznych Keller polecany jest zwłaszcza w 3 przypadkach:

1. Gdy zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest równe ilości ciepła, jakie wytwarza kocioł. W tej sytuacji ilość czynnika grzewczego wytwarzanego przez kocioł jest równa ilości ciepła odbieranego przez obieg grzewczy (QUG = QUK).

2. Gdy zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest mniejsze niż ilość ciepła wytwarzanego przez kocioł (zawory termostatyczne  na grzejnikach są poprzymykane)). W tej sytuacji część czynnika grzewczego wraca przez sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia. W tym przypadku dzięki zastosowaniu sprzęgła Keller czas reakcji automatyki znacznie się skraca (QUG > QUK).

3. Gdy zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest większe niż ilość ciepła wytwarzanego przez kocioł. W tej sytuacji pompy instalacji grzewczej podsycają część strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzęgło, co daje sygnał automatyce kotłowej do zwiększenia mocy kotła, skracając czas reakcji jego automatyki (QUG < QUK).

Wydłuż żywotność kotła i pompy - sprzęgła hydrauliczne Keller oferuje Grupa SBSWydłuż żywotność kotła i pompy - sprzęgła hydrauliczne Keller oferuje Grupa SBSWięcej informacji na stronie firmy - link tutaj.

źródło i zdjęcie: Grupa SBS

Firma powiązana:

Grupa SBS Sp. z o.o.

Telefon 42 663 54 00
www.grupa-sbs.pl
sekretariat@grupa-sbs.pl

Grupa SBS Sp. z o.o.