Wizyt: 17724

KORFF Isolmatic Sp. z o.o.

Izolacje techniczne

Telefon 71 39 09 099
Faks 71 39 09 100
E-mail info@korff.pl

Adres Lotnicza 12, Wojnarowice , 55-050 Sobótka 1

Otulina kauczukowa grubość 13 mm

Otulina kauczukowa grubość 13 mm

Materiał: pianka z kauczuku syntetycznego o strukturze zamknięto-komórkowej, wolna od freonów, niedegradująca warstwy ozonowej, O.D.P. zero

Zastosowanie: w izolacjach przemysłowych i domowych instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wody lodowej, wentylacji i kanałów powietrznych, sieci sanitarnych i cieplnych dla zmniejszenia strat energii. Zastosowanie przeciwdziała kondensacji pary wodnej i stratom energii.

Rury o grubości izolacji: 13 mm

Średnice wewnętrzne: 10, 12, 16, 18, 22, 28, 34, 35, 42, 48, 54, 57, 60, 64, 67, 70, 76, 90, 101, 108, 114, 127, 133, 139, 160 mm

Gęstość: 60 kg/m³

Zakres temperaturowy: -40ºC +105ºC

λ - współ. p. ciepła: dla t = 0ºC - 0.034 W/m/K dla t= 40ºC - 0.036 W/m/K

μ - opór dyfuzyjny: ≥ 7000

Przepuszczalność pary wodnej: 0.7 μgm/Nh

Chłonność wody: 1.5% max objętości po 28 dniach